archiwalne zdjęcia Żydów polskich

ŻUO

ZAPRASZAMY NA SEMESTR LETNI 2023/2024 ZAJĘĆ
ŻYDOWSKIEGO UNIWERSYTETU OTWARTEGO ONLINE

CZYM JEST ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY – ŻUO?

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury czy sztuk wizualnych. Zajęcia prowadzone są już od ponad 10 lat przez wybitnych specjalistów z całej Polski i zza granicy, a grono współpracujących z nami wykładowców staramy się regularnie poszerzać. Wśród nich znaleźli się już m.in: dr hab. Adam Lipszyc (PAN), prof. Jacek Leociak (PAN), dr hab. Roma Sendyka (UJ) , dr hab. Agata Bielik (Uniwersytet w Nottingham), prof. Paweł Śpiewak (UW), dr Elżbieta Janicka (PAN), dr Natalia Krynicka (Sorbona), prof. Hanna Zaremska (PAN), prof. dr hab. Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS), dr Joanna Ostrowska. Na zajęcia składa się kilka bloków tematycznych prowadzonych przez różnych wykładowców  i skupionych wokół tematu przewodniego, który zmieniamy co semestr. Takich zajęć nie oferuje żadna warszawska uczelnia!

Program obejmuje 75h akademickich zajęć w formule online na platformie Zoom.

Zapisy poprzez FORMULARZ https://forms.gle/XknyYuEw76LKTyKp7
lub pod adresem e-mail:
zuorekrutacja@gmail.com

Projekt dofinansowany przez „Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

ŻUO24Artboard 1 copy 2@2x

Temat przewodni semestru letniego 2023/2024: POZA CENTRUM

Pełny opis nowego semestru w zakładce REKRUTACJA – zapisy trwają!

Początek semestru:  6.03.2024 o godz. 18:00 – Krzysztof Czyżewski z Ośrodka “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach 

Wykłady odbywają się w formule online za pośrednictwem platformy ZOOM w środy w godzinach 17.30-20.30

Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek i wykształcenie!

Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci UW regularnie uczęszczający na zajęcia po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

OPŁATY

oferta specjalna dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego: 150 zł

ulgowa (pozostali studenci, doktoranci, seniorzy): 200 zł

normalna: 250 zł

Dane do przelewu:

60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa

Z dopiskiem: opłata za semestr letni ŻUO

Dane osobowe


Informacje dodatkowe


Deklaracje uczestnika
PROSZĘ ZAZNACZYĆ TAK/NIE PRZY KAŻDEJ POZYCJI. ZGODA NA POZYCJĘ OZNACZONĄ GWIAZDKĄ JEST OBOWIĄZKOWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania*

Wyrażam zgodę

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wizerunkowych w ramach dokumentacji związanej z realizacją umowy (zdjęcia na dyplomach, certyfikatach, dokumentacji fotograficznej i innych).
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera oraz informacji dotyczącej wykładów, warsztatów, seminariów, festiwali, wydawnictw i innych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Jidysz

Wyrażam zgodę

Semestr zimowy 2023/2024

Gorączka Archiwum

W semestrze zimowym 2023/2024 punktem wyjścia dla naszej refleksji był tzw. zwrot archiwalny w humanistyce.
Przyjrzeliśmy się, w jaki sposób nowe zainteresowania archiwami wpływa tak na praktykę badawczą, jak artystyczną, a także na ważny współcześnie obszar,
jakim jest praktykowanie nauki poprzez sztukę.

W ramach semestru rozmawialiśmy o materialności dokumentów, pytaliśmy
o gender w archiwum i o archiwa mniejszości. Poznaliśmy historię żydowskiego zbieractwa, szalonych kolekcjonerów, odkrywania ukrytych po wojnie kolekcji,
a wreszcie historię powstawania rozmaitych żydowskich archiwów – historycznych, literackich, artystycznych. 

Semestr zimowy 2022/2023

Wymiary grozy

Punktem wyjścia do rozważań na ten temat w odniesieniu do kultury żydowskiej była groza i jej kulturowe wymiary: etyczny, estetyczny, polityczny…
Przyjrzeliśmy się kinie grozy, sprawom kryminalnym, popkulturze, fotografii
i innym wizualnym reprezentacjom grozy. Ważnym obszarem była także demonologia żydowska oraz kontekst piśmiennictwa biblijnego, literatury
i historii.

Wśród naszych wykładowców znaleźli się badacze i badaczki z całej Polski i nie tylko, m.in.: Bella Szwarcman-Czarnota, Jacek Leociak, Mariana Tarchanyn i inni. 

Semestr zimowy 2021/2022

KOBIECE/MĘSKIE

Punktem wyjścia do rozważań nad tymi kategoriami w odniesieniu do kultury żydowskiej było przeanalizowanie tradycyjnych wzorców ról społecznych kobiet
i mężczyzn, aby następnie zmierzyć się z ich przekroczeniami i przetworzeniami
w takich perspektywach jak queer i psychoanaliza, a także w kontekście piśmiennictwa biblijnego, literatury, sztuki i historii.

Semestr zimowy 2020/2021

DOM

Podczas zajęć zajrzeliśmy do tradycyjnego żydowskiego domu, by poprzez przyjrzenie się jego historii i zwyczajom zmierzyć się z obrazem jidysze mame i zastanowić nad specyfiką rodzinnych relacji. Zastanawialiśmy się także nad kwestiami żydowskiej tożsamości związanymi z miejscem pochodzenia, a także prześledziliśmy historie ucieczek i powrotów, wiodących szlakiem utraty, bezdomności i migracji. Wkroczyliśmy w sferę symboliczną, by odwiedzić domy nawiedzone, a także zajrzeliśmy do ogródka sąsiadów, by przyjrzeć się kwestii funkcjonowania we współdzielonej przestrzeni. 

Semestr zimowy 2019/2020

Przekład. Translacje kultury żydowskiej

Jednym z podstawowych sposobów funkcjonowanie kultury żydowskiej jest jej przekładowy charakter. Podczas naszych zajęć przyjrzeliśmy się obliczom i sposobom realizacji kategorii przekładu kulturowego w bardzo szerokim rozumieniu: nie tylko w kontekście translatoryki  literackiej, ale i w odniesieniu do innych dziedzin sztuki oraz filozofii we współczesnych żydowskich studiach kulturowych. Wraz z zaproszonymi gośćmi prześledziliśmy translacje i interpretacje między różnymi obszarami kultury żydowskiej, m.in. w sztukach wizualnych czy działaniach w przestrzeni oraz literaturze żydowskiej tłumaczonej na języki narodowe.

Wśród wykładowców między innymi: mgr Bella Szwarcman-Czarnota, dr Joanna Ostrowska, Karol Becker, dr Renata Piątkowska, prof. dr. hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska

W tym semestrze odbyły się także literackie zajęcia seminaryjne związane z tematem przewodnim, które prowadzili: dr Piotr Paziński i prof. Adam Lipszyc.

Semestr zimowy 2018/2019

Antropologia i studia żydowskie

Przyjrzeliśmy się zarówno folklorowi żydowskiemu w badaniach muzyki, wierzeń czy historii ludowych, jak i obrazowi życia żydowskiego w tradycyjnych kulturach sąsiednich oraz w kulturze współczesnej. Poznaliśmy biografie badaczek i badaczy zajmujących się kulturą żydowską, a także tradycje żydowskiej etnografii i jej wielorakie związki z etnografią polską.

Wśród wykładowców między innymi: dr Alina Cała, mgr Bella Szwarcman-Czarnota, dr Ewa Klekot, dr Olga Linkiewicz, dr Joanna Ostrowska.

Wykład inaugurujący wygłosiła prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir.

Semestr zimowy 2017/2018

Nacjonalizmy

Semestr zimowy 2016/2017

Pamięć

Semestr zimowy 2015/2016

Księga, książki, książeczki

Semestr zimowy 2014/2015

Inny/Obcy

Semestr zimowy 2013/2014

Powojnie

Semestr letni 2022/2023

Zmysły

W semestrze letnim 2022/2023 Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego tematem przewodnim były ZMYSŁY. Idąc tropem najnowszych trendów w humanistyce przyjrzeliśmy się historii i kulturze żydowskiej z perspektywy olfaktorycznej, audialnej, taktylnej.

Jak napisać historię poprzez zapach? Jak uchwycić ją w dźwiękach, w dotyku?
To tylko niektóre pytania, na które starali się odpowiedzieć wykładowcy, oferując namysł nad różnymi mediami: źródłami historycznymi, literaturą, sztukami wizualnymi, filmem.
Sięgnęliśmy też do żydowskiej tradycji i sprawdziliśmy, co mówi ona o zmysłach. Wreszcie zajrzeliśmy do żydowskiej kuchni wypełnionej różnymi smakami
i zapachami żydowskich diaspor.

Semestr letni 2021/2022

Posthumanizm

Ramą letniego semestru ŻUO był posthumanizm – nurt myśli i praktyki interpretacyjnej, który wyrasta, jak pisała Monika Bakke, „w dużej mierze
z praktycznej potrzeby odpowiedzi na pytanie o to, kim jesteśmy, zadawane
w kontekście zarówno najbardziej współczesnych, jak i dopiero antycypowanych wyzwań cywilizacyjnych” (M. Bakke, Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki). To sposób myślenia, który rezygnuje z myślenia antropocentrycznego, z uprzywilejowania pozycji człowieka wobec nie-ludzi.
Nurt ten jest również mocno obecny w studiach żydowskich, przede wszystkim studiach nad Zagładą, ale nie tylko. W ramach semestru przyglądaliśmy się problematyce post- i transhumanistycznej właśnie z perspektywy żydowskiej. Sięgaliśmy do tradycji judaizmu i omówiliśmy współczesne spojrzenie rabiniczne na te kwestie i pytania, jakie niesie ze sobą posthumanistyczna refleksja.

Semestr letni 2020/2021

ŻYDOWSKIE (AUTO)BIOGRAFIE

W ramach wykładów i seminariów badacze i badaczki literatury, kultury i historii Żydów oddały głos jednostkom, by przez pryzmat historii osobistych pokazać historię zbiorowości, zilustrować ją poprzez osobisty punkt widzenia, a także mniej lub bardziej znanym opowieściom nadać imię i zobaczyć ich twarz.

Semestr letni 2019/2020

EKO-LOGIE

Przyjrzeliśmy się ekologii, poczynając od wykładni Tory, poprzez żydowską filozofię w jej aspektach związanych z naturą, aż po żydowskie imaginarium flory i fauny. Podjęliśmy problematykę środowiskowej historii Zagłady i ekocydu oraz ekologii świadectwa. W programie znalazły się także seminaria literackie.

Semestr letni 2018/2019

Przyszłość

Zaczynając od tekstów i toposów biblijnych i folklorystycznych zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób mówiono i myślano o przyszłości w świecie tradycyjnym. Przyjrzeliśmy się także czasom nam współczesnym – sprawdziliśmy jak wyglądały koncepcje przyszłości diaspory żydowskiej wśród działaczy organizacji żydowskich oraz myślicieli XX-wiecznych oraz w XIX i XX wiecznej literaturze futurystycznej, kinematografii czy sztuce.

Wśród wykładowców między innymi: prof. Daniel Grinberg, dr Agnieszka Haska, mgr Bella Szwarcman-Czarnota, dr Joanna Ostrowska, Karol Becker, rabinka Małgorzata Kordowicz.

W tym semestrze odbyły się także zajęcia seminaryjne, które prowadzili: dr Piotr Paziński, prof. Adam Lipszyc, dr Agnieszka Gajewska.

Semestr letni 2017/2018

Filozofia żydowska

Semestr letni 2016/2017

Ciało

Semestr letni 2015/2016

Migracje

Semestr letni 2014/2015

Rzeczy żydowskie

Semestr letni 2013/2014

Żydzi i popkultura

Semestr letni 2012/2013

Polityka-polityczność

WYKŁADOWCY O ŻUO

„Inicjatorom tego przedsięwzięcia udało się pozyskać do współpracy wykładowców z całego kraju, dzięki czemu studenci otrzymują szeroką panoramę kierunków rozwoju studiów żydowskich w Polsce”. Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski)

„Bardzo dobrze, że ŻUO istnieje, i że mieści się akurat w Warszawie, gdzie wychodząc z wykładu spaceruje się ulicami, na których kultura żydowska niegdyś kwitła. Dzięki temu zajęcia nie są abstrakcją, a słuchacze patrzą inaczej na swoje miasto”.
Natalia Krynicka (Sorbona)

„ŻUO jest potrzebnym i niezbywalnym przedsięwzięciem w nastawionym na coraz to nowe wyzwania w systemie edukacyjnym”.
Monika Szabłowska-Zaremba (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

„Podoba mi się formuła: Nauczanie nie tylko studentów, ale także zainteresowanych ze starszych pokoleń. Jest to formuła wymagająca dla wykładowców, ale może być bardzo owocna”.
Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny)

STUDENCI O ŻUO

„Jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak studia są zorganizowane. Ale jeszcze bardziej oczarowana jestem treścią. Wiem, że nic nie wiem”.

„Bardzo ciekawe zajęcia, prowadzone na poziomie akademickim”

„Przyjazna atmosfera, można się wiele dowiedzieć.”

„Najlepsi wykładowcy, najnowsze badania, historia idei w pigułce.”

„Ciekawa tematyka przekazana w zrozumiały sposób.”

WYDARZENIA

 • Wykład otwarty prof. Leociaka

  2.03.2022 18:00

  Zapraszamy na wykład online “Nowe perspektywy, teorie i metody w badaniach nad Zagładą. Rekonesans”, którym prof. Jacek Leociak zainauguruje semestr letni Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego! ☛ 2 marca o godz. 18.00 ☛ Transmisja spotkania będzie dostępna na naszym Facebooku W moim wykładzie chciałbym przyjrzeć się zjawiskom natury metodologicznej i teoretycznej. Chodzi o nowe metody, teorie, perspektywy...

  Czytaj więcej
 • Nowy semestr ŻUO: Kobiece/Męskie

  6.10.2021 17:00

  Ruszyły zapisy na semestr zimowy 2021/22 Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego w Centrum Kultury Jidysz – ONLINE, a więc gdziekolwiek jesteście miłośnicy kultury żydowskiej – zapraszamy! Tym razem temat przewodni to: KOBIECE/MĘSKIE INAUGURACJA SEMESTRU: środa, 6 października 2021, dr Karolina Krasuska Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2021 lub do wyczerpania limitu miejsc. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły...

  Czytaj więcej
 • Seminarium “Wobec różnorodności – nacjonalizm i historie mniejszości w Europie Środkowo-Wschodniej”

  14.01.2018 11:30

    Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejne seminarium towarzyszące programowi Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego, którego bieżący semestr poświęcony jest problematyce nacjonalizmów, tak w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Współorganizatorem seminarium jest tygodnik „Kultura Liberalna”.   Tym razem proponujemy Państwu spotkanie ze współautorem/ami dwutomowej monumentalnej historii myśli politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, prof. Maciejem Janowskim (IH PAN) i drem...

  Czytaj więcej
 • “A People without a Land”? The Jewish National Movement and the European Nation-States // Joseph Grim Feinberg

  29.10.2017 11:00

  Serdecznie zapraszamy na seminarium towarzyszące bieżącemu semestrowi Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego poświęconego problematyce nacjonalizmów, ale jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką tak w wymiarze historycznym, jak i współczesnym (i nie tylko w kontekście żydowskim). Seminarium będzie miało formułę wykładu połączonego z dyskusją nad zaproponowanymi przez prowadzącego krótkimi tekstami, które stanowić mają punkt wyjścia dla dyskusji...

  Czytaj więcej
 • „Zwrot forensyczny” a sprawa ekshumacji w Jedwabnem – otwarty wykład prof. Ewy Domańskiej w ramach ŻUO

  26.01.2017 17:30

  Zapraszamy na wykład prof. Ewy Domańskiej. Spotkanie będzie zakończeniem zimowego semestru Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego, a jednocześnie okazją do poznania ŻUO, spotkania studentów oraz… zapisania się na kolejny semestr. Tytuł wykładu: „Zwrot forensyczny” a sprawa ekshumacji w Jedwabnem – W wystąpieniu rozważę zjawisko tzw. „zwrotu forensycznego”, który ujawnia się m.in. w normalizacji ekshumacji jako metody badania...

  Czytaj więcej
 • Zapraszamy na zimowy semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego!

  5.09.2016 11:00

  Tym razem wykłady Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego skupione będą wokół tematyki pamięci, a wśród wykładowców znajdą się między innymi: prof. Ewa Domańska (UAM), dr Joanna Nalewajko-Kulikov (IH PAN), dr Magdalena Saryusz-Wolska (UŁ), dr Mateusz Skrzeczkowski (Uniwersytet SWPS), dr hab. Roma Sendyka (UJ), mgr Jakub Majmurek („Krytyka Polityczna”), dr Joanna Ostrowska (Gender Studies UW). Na zgłoszenia czekamy...

  Czytaj więcej
 • Zapisy na semestr letni Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego

  1.02.2016 08:00

  Zapraszamy na kolejny semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego! Tym razem temat przewodni to: “Migracje”, a wśród wykładowców między innymi: prof. dr hab. Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS), prof. Hanna Zaremska (UW), dr hab. Anna Michałowska-Mycielska (UW), Yaron Karol Becker, dr Ewa Węgrzyn (UJ). Szczegóły oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w zakładce ŻUO. Zapisy do 21 lutego Początek semestru:...

  Czytaj więcej
 • Ruszyły zapisy na zimowy semestr Żydowskiego Uniwerstytetu Otwartego!

  4.09.2015 07:00

  Zapraszamy na kolejny semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego! Tym razem temat przewodni to: Księga, książki, książeczki, a wśród wykładowców między innymi: prof. Agata Bielik-Robson (Uniwersytet w Nottingham), mgr Bella Szwarcman-Czarnota (Midrasz), dr Piotr Paziński (Midrasz, Uniwersytet Muri im. Franza Kafki), dr Karolina Szymaniak (Żydowski Instytut Historyczny, CKJ) dr hab. Adam Lipszyc (IFiS PAN), dr Dagmara Budzioch...

  Czytaj więcej
 • Rozpoczęcie letniego semestru Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego

  18.02.2015 17:30

  Trwają zapisy na letni semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego, który tym razem poświęcimy tematowi “Rzeczy żydowskie”. Pierwsze zajęcia obędą się 18 lutego o godzinie 17.30, a formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem.

  Czytaj więcej
 • Trwają zapisy na Żydowski Uniwersytet Otwarty!!!

  1.02.2014 07:00

  Jeszcze do końca lutego trwaj zapisy na Żydowski Uniwersytet Otwarty. Chcesz dowiedzieć się interesujących rzeczy? Poznać nowych ludzi? Obejrzeć dobre filmy i wziąć udział w ciekawych spotkaniach? Dołącz do grona naszych studentów. W tym semestrze zajęcia poświęcone będą tematowi “Żydzi a popkultura”. Więcej informacji oraz http://jidyszland.pl/wp-content/uploads/2016/01 zgłoszeniowe tutaj

  Czytaj więcej

PARTNERZY