archiwalne zdjęcia Żydów polskich

Rekrutacja

Zapraszamy na semestr letni 2021/2022 zajęć Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego
ONLINE

Żydowski Uniwersytet Otwarty online

ŻUO to interdyscyplinarne zajęcia skierowane do wszystkich zainteresowanych historią i kulturą żydowską, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury czy sztuk wizualnych.

Kontakt: ckj@jidysz.org.pl
Koordynacja: Dominika Ludwig

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek i wykształcenie!

Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci UW regularnie uczęszczający na zajęcia po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Opłata za semestr zajęć:
– normalna 150 zł
– ulgowa (studenci, doktoranci, seniorzy) 100 zł

INAUGURACJA SEMESTRU: środa, 2 marca 2022

Zapisy poprzez formularz dostępny poniżej / zgłoszenie e-mail do 28 lutego 2022 roku.

Dane do przelewu:

60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa

Z dopiskiem: opłata za semestr letni ŻUO

zuo_letniArtboard 1 copy 3

Ramą letniego semestru ŻUO będzie posthumanizm – nurt myśli i praktyki interpretacyjnej, który wyrasta, jak pisała Monika Bakke, „w dużej mierze z praktycznej potrzeby odpowiedzi na pytanie o to, kim jesteśmy, zadawane w kontekście zarówno najbardziej współczesnych, jak i dopiero antycypowanych wyzwań cywilizacyjnych” (M. Bakke, Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki).

To sposób myślenia, który rezygnuje z myślenia antropocentrycznego, z uprzywilejowania pozycji człowieka wobec nie-ludzi. Nurt ten jest również mocno obecny w studiach żydowskich, przede wszystkim studiach nad Zagładą, ale nie tylko. W ramach semestru będziemy przyglądać się problematyce post- i transhumanistycznej właśnie z perspektywy żydowskiej. Sięgniemy do tradycji judaizmu i omówimy współczesne spojrzenie rabiniczne na te kwestie i pytania, jakie niesie ze sobą posthumanistyczna refleksja.

Omówimy różne podejścia filozoficzne, a także zobaczymy, jak współczesna filozofia zmaga się z takimi problemami, jak sztuczna inteligencja czy biotechnologie. Poszukamy wątków post- i transhumanistycznych w żydowskim folklorze i wierzeniach, przywołując choćby postać golema. Idąc dalej tym tropem, zagłębimy się w żydowską literaturę, zarówno dawną, jak i nową. Wreszcie, zajmiemy się problematyką posthumanistyczną w sztukach wizualnych.

Wszystkie zajęcia odbędą się w formule online na platformie ZOOM w środy w godz. 17.30-20.30

Dane osobowe


Informacje dodatkowe


Deklaracje uczestnika
PROSZĘ ZAZNACZYĆ TAK/NIE PRZY KAŻDEJ POZYCJI. ZGODA NA POZYCJĘ OZNACZONĄ GWIAZDKĄ JEST OBOWIĄZKOWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania*

Wyrażam zgodę

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wizerunkowych w ramach dokumentacji związanej z realizacją umowy (zdjęcia na dyplomach, certyfikatach, dokumentacji fotograficznej i innych).
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera oraz informacji dotyczącej wykładów, warsztatów, seminariów, festiwali, wydawnictw i innych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Jidysz

Wyrażam zgodę

grafika z napisem zoom na jidysz

Lektoraty języka jidysz

Wszystkie lektoraty w semestrze letnim 2021/2022 prowadzone są online poprzez platformę ZOOM. 

Grupa 1 (nauka jidysz od podstaw po jednym semestrze) - prowadząca dr Martyna Steckiewicz - wtorki godz. 18 - 19:30; koszt 200 zł/semestr - start 15 lutego

Grupa 1 (nauka jidysz od podstaw po jednym semestrze) - prowadząca dr Martyna Steckiewicz - wtorki godz. 19:45 - 21:15; koszt 200 zł/semestr - start 15 lutego

Grupa 2 - prowadząca dr Magdalena Kozłowska - piątki godz. 17 - 18:30; koszt 200 zł/semestr - start 25 lutego

Grupa 3 - prowadząca dr Agata Reibach - poniedziałki godz. 17.15 - 18:45; koszt 200 zł/semestr - start 21 lutego

OPIS poszczególnych grup znajduje się tutaj

Dane do przelewu:

60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa

Z dopiskiem: opłata za semestr letni/zimowy lektoratu jidysz

Dane osobowe


Informacje dodatkowe

Deklaracje uczestnikaPROSZĘ ZAZNACZYĆ TAK/NIE PRZY KAŻDEJ POZYCJI. ZGODA NA POZYCJĘ OZNACZONĄ GWIAZDKĄ JEST OBOWIĄZKOWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.*

Wyrażam zgodę

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wizerunkowych w ramach dokumentacji związanej z realizacją umowy (zdjęcia na dyplomach, certyfikatach, dokumentacji fotograficznej i innych).
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera oraz informacji dotyczącej wykładów, warsztatów, seminariów, festiwali, wydawnictw i innych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Jidysz.

Wyrażam zgodę

Dane osobowe


Informacje dodatkowe

Deklaracje uczestnikaPROSZĘ ZAZNACZYĆ TAK/NIE PRZY KAŻDEJ POZYCJI. ZGODA NA POZYCJĘ OZNACZONĄ GWIAZDKĄ JEST OBOWIĄZKOWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.*

Wyrażam zgodę

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wizerunkowych w ramach dokumentacji związanej z realizacją umowy (zdjęcia na dyplomach, certyfikatach, dokumentacji fotograficznej i innych).
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera oraz informacji dotyczącej wykładów, warsztatów, seminariów, festiwali, wydawnictw i innych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Jidysz.

Wyrażam zgodę

Lektoraty języka hebrajskiego

UWAGA! ZAJĘCIA W TRYBIE HYBRYDOWYM – raz w miesiącu spotkania w CKJ!

Grupa 1 (podstawowa - kontynuacja) - po roku nauki - środy, godz. 17.00-18.30, start: 23 lutego, koszt 500 zł/semestr;

Zajęcia online: 23 lutego, 2, 16, 23, 30 marca, 13, 20, 27 kwietnia, 11, 18, 25 maja 2022; zajęcia stacjonarne: 9 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca 2022.

Grupa 2 (średniozaawansowana 1) - po 2 latach nauki - poniedziałki, godz. 18.30-20.00, start: 21 lutego, koszt 200 zł/semestr;

Zajęcia online: 21 lutego, 7, 14, 21 marca, 4, 11, 25 kwietnia, 16, 23, 30 maja, 6 czerwca 2022; zajęcia stacjonarne: 28 lutego, 28 marca, 9 maja, 13 czerwca 2022.

Grupa 3 (średniozaawansowana 2) - po 3 latach nauki - poniedziałki, godz. 17.00-18.30, start: 21 lutego, koszt 200 zł/semestr;

Zajęcia online: 21 lutego, 7, 14, 21 marca, 4, 11, 25 kwietnia, 16, 23, 30 maja, 6 czerwca 2022; zajęcia stacjonarne: 28 lutego, 28 marca, 9 maja, 13 czerwca 2022.

Grupa 4 (zaawansowana) - po 4 latach nauki - środy, godz. 18.30-20.00, start: 23 lutego, koszt 200 zł/semestr;

Zajęcia online: 23 lutego, 2, 16, 23, 30 marca, 13, 20, 27 kwietnia, 11, 18, 25 maja 2022; zajęcia stacjonarne: 9 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca 2022.

Zajęcia we wszystkich grupach prowadzi Regina Gromacka.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości i nie wiedzą, do której grupy powinni się Państwo zapisać - zapraszamy do kontaktu. Prześlemy Państwu test poziomujący.

OPIS poszczególnych grup znajduje się tutaj

Dane do przelewu:

60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa

Z dopiskiem: opłata za semestr letni/zimowy lektoratu hebrajskiego

grafika z napisem hebrajski z Reginą

Dane osobowe


Informacje dodatkowe
Deklaracje uczestnikaPROSZĘ ZAZNACZYĆ TAK/NIE PRZY KAŻDEJ POZYCJI. ZGODA NA POZYCJĘ OZNACZONĄ GWIAZDKĄ JEST OBOWIĄZKOWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.*

Wyrażam zgodę

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wizerunkowych w ramach dokumentacji związanej z realizacją umowy (zdjęcia na dyplomach, certyfikatach, dokumentacji fotograficznej i innych).
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera oraz informacji dotyczącej wykładów, warsztatów, seminariów, festiwali, wydawnictw i innych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Jidysz.

Wyrażam zgodę

Dane osobowe


Informacje dodatkowe
Deklaracje uczestnikaPROSZĘ ZAZNACZYĆ TAK/NIE PRZY KAŻDEJ POZYCJI. ZGODA NA POZYCJĘ OZNACZONĄ GWIAZDKĄ JEST OBOWIĄZKOWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.*

Wyrażam zgodę

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wizerunkowych w ramach dokumentacji związanej z realizacją umowy (zdjęcia na dyplomach, certyfikatach, dokumentacji fotograficznej i innych).
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera oraz informacji dotyczącej wykładów, warsztatów, seminariów, festiwali, wydawnictw i innych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Jidysz.

Wyrażam zgodę

seminarium-klasapg

Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Jidysz

Szczegóły dotyczące rekrutacji na Seminarium znajdują się na stronie http://jidyszland.pl/pl/seminarium-jidysz/

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Na zajęcia UTW można zapisać się w każdym momencie roku akademickiego. Zapraszamy do kontaktu z biurem: utw@jidysz.org.pl; tel. 22 620 47 33

Opłata za semestr zajęć wynosi 200 zł.

Osoby biorące udział w niektórych warsztatach – komputerowych, języka angielskiego, gimnastyki – powinny dodatkowo uiścić opłatę w wysokości 35 zł miesięcznie (za warsztaty komputerowe i lektorat języka angielskiego) lub 25 zł miesięcznie (za zajęcia gimnastyki).

Dane do przelewu:

60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa

Z dopiskiem: opłata za semestr letni/zimowy UTW/za warsztaty komputerowe, gimnastyki lub lektorat języka angielskiego.

UTW-simche