Seminarium “Wobec różnorodności – nacjonalizm i historie mniejszości w Europie Środkowo-Wschodniej”

14.01.2018 11:30

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejne seminarium towarzyszące programowi Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego, którego bieżący semestr poświęcony jest problematyce nacjonalizmów, tak w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Współorganizatorem seminarium jest tygodnik „Kultura Liberalna”.

 

Tym razem proponujemy Państwu spotkanie ze współautorem/ami dwutomowej monumentalnej historii myśli politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, prof. Maciejem Janowskim (IH PAN) i drem Michalem Kopečkiem (Instytut Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk): A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Dotychczas ukazał się pierwszy tom (Oxford 2016). Praca jest dziełem zespołu badaczy i badaczek: Balázsa Trencsényiego, Macieja Janowskiego, Moniki Baár, Marii Faliny i Michala Kopečka.

Seminarium będzie miało formułę rozmowy wprowadzającej ze współautorami książki, połączonej z dyskusją nad zaproponowanymi przez gości fragmentami pierwszego tomu książki, które stanowić mają punkt wyjścia dla dyskusji nad szerszą tematyką seminarium.

Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo poniżej.

 

INFORMACJE:

 

Miejsce: Poddasze Kultury, ul. Chmielna 15. Uwaga! Trzeba dzwonić domofonem.

Dojazd: najbliższe przystanki: Foksal, rondo de Gaulle’a, d. Smyk, stacja Centrum.

Zapisy: ckj@jidysz.org.pl

Liczba miejsc ograniczona. Po rejestracji otrzymają Państwo materiały na seminarium.

Seminarium odbywa się w języku polskim. Lektury – w języku polskim i angielskim.

Lektury:

Balázs Trencsényi, Maciej Janowski, Monika Baár, Maria Falina i Michal Kopeček, Negocjowanie nowoczesności, tłum. Kornelia Kończal i Monika Żychlińska, „Stan Rzeczy” 2016, nr 10.

Coping with Diversity oraz The Faces of Modernity, w: A History of Modern Political Thought in East Central Europe, t. 1: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’, Oxford: Oxford University Press, 2016.

 

 

 Goście:

Maciej Janowski – historyk, kierownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX –XX w. w Instytucie Historii PAN. Laureat licznych nagród i stypendiów, w tym Nagrody historycznej „Polityki”, Nagrody Biblioteki Raczyński, Nagrody im. Jerzego Giedroycia, stypendium FNP, stypendium Fundacji Humboldta, stypendium Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Autor prac Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji 1889–1914 (IH PAN, 1996), Polska myśl liberalna do 1918 roku (Fundacja Batorego, 1998), angielska wersja: Polish Liberal Thought before 1918 (CEU Press, 2004), Narodziny inteligencji 1750–1831, (Neriton, 2008), angielska wersja: Birth of the Intelligentsia, 1750–1831 (Peter Lang, 2014), redaktor tomu Drogi odrębne, drogi wspólne : problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku (IH PAN, 2014), współautor A History of Modern Political Thought in East Central Europe (t. 1: OUP 2016).

 

Michal Kopeček – historyk, kierownik Zakładu Historii Postsocjalizmu w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk oraz współdyrektor Imre Kertész Kolleg na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie. Laureat licznych nagród i stypendiów, w tym nagrody Otto Wichterle CzAN, stypendium Fulbrighta, International Visegrad Fund Fellowship, Robert Bosch Junior Fellowship w Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu. Autor m.in. Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960 (Argo, 2009, w przygotowaniu wersja angielska), współautor A History of Modern Political Thought in East Central Europe (t. 1: OUP 2016), jak również redaktor i współredaktor tomów Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989 (CEU Press, 2015), Past in the Making. Historical Revisionism in Central Europe after 1989 (CEU Press, 2008) i innych. Obecnie pracuje nad projektem „Dziedzictwo dysydentyzmu: prawa człowieka, polityka pamięci i intelektualne korzenie postsocjalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”.

 

Prowadzący:

 Piotr Kieżun – historyk idei. Szef działu Recenzje w „Kulturze Liberalnej”. Studiował socjologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze o francuskiej kulturze i społeczeństwie, zajmuje się związkami literatury i polityki w XX w. Współtwórca seminarium Dwudziestolecie. Skazani na nowoczesność. W latach 2008–2015 pracował w Instytucie Książki. Namiętnie pływa w Klubie Sportowym Mako i prowadzi blog o historii pływania „Świat wpław”.