Wykład otwarty prof. Leociaka

2.03.2022 18:00

Zapraszamy na wykład online “Nowe perspektywy, teorie i metody w badaniach nad Zagładą. Rekonesans”, którym prof. Jacek Leociak zainauguruje semestr letni Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego!

☛ 2 marca o godz. 18.00

☛ Transmisja spotkania będzie dostępna na naszym Facebooku

W moim wykładzie chciałbym przyjrzeć się zjawiskom natury metodologicznej i teoretycznej. Chodzi o nowe metody, teorie, perspektywy badawcze w studiach nad Zagładą; chodzi o badania Holokaustu inspirowane różnymi prądami nowej humanistyki, np. o cały kompleks problematyki „środowiskowej historii Zagłady”, krytyki ekologicznej, zwrotu forensycznego, zwrotu ku materialności, zwrotu topograficznego (topografie masowej śmierci, studia nad krajobrazem ludobójczym).

Traktuję te inspiracje metodologiczne nie bez zastrzeżeń. Widzę ich ograniczenia, a nawet niebezpieczeństwa bezrefleksyjnego aplikowania ich do badań nad Zagładą. Przy wszystkich wątpliwościach odnajduję jednak w tych kierunkach myślenia ogromną szansę uzupełnienia i rozszerzenia dotychczasowych badań o nowy wymiar. Stanowią one propozycję przełamania granic tradycyjnych dyscyplin i zasypania przepaści między humanistyką i naukami ścisłymi, która dla badacza Zagłady może okazać się pożyteczna.

Jacek Leociak – prof. dr hab., kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pomysłodawca i współautor scenariusza wystawy czasowej „Tu Muranów” w Muzeum POLIN (czerwiec 2020 — marzec 2021).

ŻUO to interdyscyplinarne zajęcia skierowane do wszystkich zainteresowanych historią i kulturą żydowską, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę. Partnerem projektu jest Uniwersytet Warszawski.

? Wszystkie kolejne wykłady będą dostępne TYLKO dla zarejestrowanych słuchaczy

? Rekrutacja trwa do 28 lutego 2022 roku

? Szczegóły zapisów http://jidyszland.pl/pl/rekrutacja/