Zapraszamy na zimowy semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego!

5.09.2016 11:00

Tym razem wykłady Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego skupione będą wokół tematyki pamięci, a wśród wykładowców znajdą się między innymi: prof. Ewa Domańska (UAM), dr Joanna Nalewajko-Kulikov (IH PAN), dr Magdalena Saryusz-Wolska (UŁ), dr Mateusz Skrzeczkowski (Uniwersytet SWPS), dr hab. Roma Sendyka (UJ), mgr Jakub Majmurek („Krytyka Polityczna”), dr Joanna Ostrowska (Gender Studies UW). Na zgłoszenia czekamy do 30 września.

Więcej informacji i ankiety zgłoszeniowe w zakładce ŻUO

 

żou zima 2016 ulotka ostateczna1