ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY SEMESTR ŻUO – ZAPISY JUŻ OTWARTE!

 

 CO TO JEST ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY – ŻUO?

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury czy sztuk wizualnych. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z całej Polski i zza granicy,  a grono współpracujących z nami wykładowców staramy się regularnie poszerzać. Wśród nich znaleźli się już m.in: dr hab. Adam Lipszyc (PAN), prof. Jacek Leociak (PAN), dr hab. Roma Sendyka (UJ) , dr hab. Agata Bielik (Uniwersytet w Nottingham), prof. Paweł Śpiewak (UW), dr Elżbieta Janicka (PAN), dr Natalia Krynicka (Sorbona), prof. Hanna Zaremska (PAN), prof. dr hab. Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS). Na zajęcia składa się kilka  bloków tematycznych prowadzonych przez różnych wykładowców  i skupionych wokół tematu przewodniego, który zmieniamy co semestr. Takich zajęć nie oferuje żadna warszawska uczelnia!

 

 

Program obejmuje 70h akademickich zajęć uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje, pokazy filmów oraz wizyty w instytucjach kultury i spacery tematyczne.

 

 

Temat przewodni semestru zimowego 2018/2019: Etnografia żydowska

W nadchodzącym semestrze tematem przewodnim zajęć będą zbliżenia i punkty przecięcia antropologii i studiów żydowskich. Przyjrzymy się zarówno folklorowi żydowskiemu w badaniach muzyki, wierzeń czy historii ludowych, jak i obrazowi życia żydowskiego w tradycyjnych kulturach sąsiednich oraz w kulturze współczesnej. Poznamy biografie badaczek i badaczy zajmujących się kulturą żydowską, a także tradycje żydowskiej etnografii i jej wielorakie związki z etnografią polską.

Bloki zajęć w ramach semestru:

Dr Alina Cała
Blok: Przemiany wizerunku Żydów i kultury żydowskiej oraz wpływ wizerunku na stosunek do Żydów

Dr Joanna Ostrowska
Cykl dyskusji filmowych

Dr Olga Linkiewicz
Blok: Badania nad kulturą Żydów wschodnioeuropejskich w Polsce i Stanach Zjednoczonych, 1920–1950

Mgr Bella Szwarcman-Czarnota
Blok: Żydowski folklor muzyczny i jego wykorzystanie dla celów narodowych, kulturowych i politycznych

Dr Ewa Klekot
Blok: Folklor jako reprezentacja, czyli o skomplikowanych związkach konstruowania folkloru i tożsamości

 

Wykład inaugurujący wygłosi prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir.

W ramach zajęć planujemy także wspólne wyjście do Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz dodatkowe warsztaty!

 

 

Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2018 lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 

 

Wykłady odbywają się w Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15 w środy oraz wybrane poniedziałki w godzinach 17.30-20.30. 

 Początek semestru:  3 października.

 

 

 

Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci UW regularnie uczęszczający na zajęcia po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

OPŁATY
Opłata semestralna zwykła: 150 zł
Opłata semestralna dla studentów, seniorów i słuchaczy UTW: 100 zł

Dane do przelewu:

60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Teatr Żydowski
ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Z dopiskiem: opłata za semestr zimowy ŻUO

 

 


WYKŁADOWCY O ŻUO
„Inicjatorom tego przedsięwzięcia udało się pozyskać do współpracy wykładowców z całego kraju, dzięki czemu studenci otrzymują szeroką panoramę kierunków rozwoju studiów żydowskich w Polsce”. Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski)

„Bardzo dobrze, że ŻUO istnieje, i że mieści się akurat w Warszawie, gdzie wychodząc z wykładu spaceruje się ulicami, na których kultura żydowska niegdyś kwitła. Dzięki temu zajęcia nie są abstrakcją, a słuchacze patrzą inaczej na swoje miasto”.
Natalia Krynicka (Sorbona)

„ŻUO jest potrzebnym i niezbywalnym przedsięwzięciem w nastawionym na coraz to nowe wyzwania w systemie edukacyjnym”.
Monika Szabłowska-Zaremba (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

„Podoba mi się formuła: Nauczanie nie tylko studentów, ale także zainteresowanych ze starszych pokoleń. Jest to formuła wymagająca dla wykładowców, ale może być bardzo owocna”.
Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny)

 

 

STUDENCI O ŻUO

„Bardzo ciekawe zajęcia, prowadzone na poziomie akademickim”

„Przyjazna atmosfera, można się wiele dowiedzieć.”

„Najlepsi wykładowcy, najnowsze badania, historia idei w pigułce.”

„Ciekawa tematyka przekazana w zrozumiały sposób.”

 

Szczegóły i zapisy pod numerem  tel. 22 40 991 00
lub pod adresem e-mail:
ckj@jidysz.org.pl

Koordynatorka projektu: dr Martyna Steckiewicz

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I PLAN ZAJĘĆ:

ŻUO-zima-2018-2019-ankieta-zgłoszeniowa

Żydowski Uniwersytet Otwarty plan zajęć

żuo 2

Partnerzy: