ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY SEMESTR ŻUO – zapisy na kolejny semestr już otwarte!

 CO TO JEST ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY – ŻUO?

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury czy sztuk wizualnych. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z całej Polski i zza granicy,  a grono współpracujących z nami wykładowców staramy się regularnie poszerzać. Wśród nich znaleźli się już m.in: dr hab. Adam Lipszyc (PAN), prof. Jacek Leociak (PAN), dr hab. Roma Sendyka (UJ) , dr hab. Agata Bielik (Uniwersytet w Nottingham), prof. Paweł Śpiewak (UW), dr Elżbieta Janicka (PAN), dr Natalia Krynicka (Sorbona), prof. Hanna Zaremska (PAN), prof. dr hab. Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS). Na zajęcia składa się kilka  bloków tematycznych prowadzonych przez różnych wykładowców  i skupionych wokół tematu przewodniego, który zmieniamy co semestr. Takich zajęć nie oferuje żadna warszawska uczelnia!

Program obejmuje 70h akademickich zajęć uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje, pokazy filmów oraz wizyty w instytucjach kultury i spacery tematyczne.

Temat przewodni semestru zimowego 2017/2018: Nacjonalizmy

Opis semestru:

Myśląc o  historii żydowskiej nacjonalizm identyfikuje się zwykle z syjonizmem. W czasie zajęć, wspólnie z zaproszonymi wykładowcami, prześledzimy narodziny i rozwój idei syjonistycznej i ruchu syjonistycznego w jego zróżnicowaniu, ale zajmować się będziemy również nacjonalizmami diaspory, w tym jidyszyzmem, tak w kontekście historyczno-politycznym, jak kulturowo-tożsamościowym. Będziemy badać żydowskie imaginarium narodowe oraz warunkowane przez nie praktyki społeczne, polityczne, literackie i artystyczne, a także zadamy pytania o to, jaki na nie wpływ miało imaginarium polskie.

Zajęcia poprowadzą m.in.: dr Joanna Ostrowska, dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, Karol Becker, dr Renata Piątkowska, Dr Grzegorz Krzywiec, Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec.

Nowość! Dodatkowo seminarium towarzyszące z zagranicznymi wykładowcami we współpracy między innymi z Kulturą Liberalną.

Wykłady odbywają się w Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15 w środy w godzinach 17.30-20.30.

 

Na zgłoszenia czekamy do 30 września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.  

Początek semestru: 04 października.

 

 

 

Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci UW regularnie uczęszczający na zajęcia po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: ckj@jidysz.org.pl.

 

OPŁATY
Opłata semestralna zwykła: 150 zł
Opłata semestralna dla studentów, seniorów i słuchaczy UTW: 100 zł

Dane do przelewu:
Bank Pekao
60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Teatr Żydowski
ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Z dopiskiem: opłata za semestr zimowy ŻUO

 

 


WYKŁADOWCY O ŻUO
„Inicjatorom tego przedsięwzięcia udało się pozyskać do współpracy wykładowców z całego kraju, dzięki czemu studenci otrzymują szeroką panoramę kierunków rozwoju studiów żydowskich w Polsce”. Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski)

„Bardzo dobrze, że ŻUO istnieje, i że mieści się akurat w Warszawie, gdzie wychodząc z wykładu spaceruje się ulicami, na których kultura żydowska niegdyś kwitła. Dzięki temu zajęcia nie są abstrakcją, a słuchacze patrzą inaczej na swoje miasto”.
Natalia Krynicka (Sorbona)

„ŻUO jest potrzebnym i niezbywalnym przedsięwzięciem w nastawionym na coraz to nowe wyzwania w systemie edukacyjnym”.
Monika Szabłowska-Zaremba (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

„Podoba mi się formuła: Nauczanie nie tylko studentów, ale także zainteresowanych ze starszych pokoleń. Jest to formuła wymagająca dla wykładowców, ale może być bardzo owocna”.
Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny)

 

 

STUDENCI O ŻUO

„Bardzo ciekawe zajęcia, prowadzone na poziomie akademickim”

„Przyjazna atmosfera, można się wiele dowiedzieć.”

„Najlepsi wykładowcy, najnowsze badania, historia idei w pigułce.”

„Ciekawa tematyka przekazana w zrozumiały sposób.”

 

Szczegóły i zapisy pod numerem  tel. 22 40 991 00
lub pod adresem e-mail:
ckj@jidysz.org.pl

Koordynatorka projektu: Martyna Steckiewicz

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania

Semestr zimowy ŻUO plan zajęć

żuo 2

Partnerzy: