ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY SEMESTR ŻUO – ZAPISY NA SEMESTR ZIMOWY JUŻ OTWARTE!

 

 CO TO JEST ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY – ŻUO?

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury czy sztuk wizualnych. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z całej Polski i zza granicy,  a grono współpracujących z nami wykładowców staramy się regularnie poszerzać. Wśród nich znaleźli się już m.in: dr hab. Adam Lipszyc (PAN), prof. Jacek Leociak (PAN), dr hab. Roma Sendyka (UJ) , dr hab. Agata Bielik (Uniwersytet w Nottingham), prof. Paweł Śpiewak (UW), dr Elżbieta Janicka (PAN), dr Natalia Krynicka (Sorbona), prof. Hanna Zaremska (PAN), prof. dr hab. Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS). Na zajęcia składa się kilka  bloków tematycznych prowadzonych przez różnych wykładowców  i skupionych wokół tematu przewodniego, który zmieniamy co semestr. Takich zajęć nie oferuje żadna warszawska uczelnia!

 

 

Program obejmuje 70h akademickich zajęć uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje, pokazy filmów oraz wizyty w instytucjach kultury i spacery tematyczne.

 

 

Temat przewodni semestru zimowego 2019/2020: PRZEKŁAD. TRANSLACJE KULTURY ŻYDOWSKIEJ

 

Jednym z podstawowych sposobów funkcjonowanie kultury żydowskiej jest jej przekładowy charakter. Podczas naszych zajęć przyjrzymy się obliczom i sposobom realizacji kategorii przekładu kulturowego w bardzo szerokim rozumieniu: nie tylko w kontekście translatoryki  literackiej, ale i w odniesieniu do innych dziedzin sztuki oraz filozofii we współczesnych żydowskich studiach kulturowych. Wraz z zaproszonymi gośćmi prześledzimy translacje i interpretacje między różnymi obszarami kultury żydowskiej, m.in. w sztukach wizualnych czy działaniach w przestrzeni oraz literaturze żydowskiej tłumaczonej na języki narodowe.

 

Wśród wykładowców między innymi: mgr Bella Szwarcman-Czarnota, dr Joanna Ostrowska, Karol Becker, dr Renata Piątkowska, prof. dr. hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska

W tym semestrze odbędą się także literackie zajęcia seminaryjne związane z tematem przewodnim, które poprowadzą: dr Piotr Paziński i prof. Adam Lipszyc,

 

Wykłady odbywają się w Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15 w środy oraz poniedziałki w godzinach 17.30-20.30.

 

Początek semestru:  2 października

Na zgłoszenia czekamy do końca września 2019 lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek i wykształcenie!

Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci UW regularnie uczęszczający na zajęcia po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

 

OPŁATY

Opłata semestralna zwykła: 150 zł

Opłata semestralna dla studentów, seniorów i słuchaczy UTW: 100 zł

 

Dane do przelewu:

 

60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

 

Teatr Żydowski

ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa

Z dopiskiem: opłata za semestr zimowy ŻUO

 

Jak się zapisać? Prześlij nam formularz zgłoszeniowy, który możesz pobrać tu:

ŻUO-zima-2018-2019-ankieta-zgłoszeniowa

Adres e-mail: ckj@jidysz.org.pl

PLAN ZAJĘĆ DOSTĘPNY WKRÓTCE.

 

Szczegóły i zapisy pod numerem  tel. 22 40 991 00
lub pod adresem e-mail:
ckj@jidysz.org.pl

Koordynatorka projektu: Michalina Jadczak

 

 


WYKŁADOWCY O ŻUO
„Inicjatorom tego przedsięwzięcia udało się pozyskać do współpracy wykładowców z całego kraju, dzięki czemu studenci otrzymują szeroką panoramę kierunków rozwoju studiów żydowskich w Polsce”. Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski)

„Bardzo dobrze, że ŻUO istnieje, i że mieści się akurat w Warszawie, gdzie wychodząc z wykładu spaceruje się ulicami, na których kultura żydowska niegdyś kwitła. Dzięki temu zajęcia nie są abstrakcją, a słuchacze patrzą inaczej na swoje miasto”.
Natalia Krynicka (Sorbona)

„ŻUO jest potrzebnym i niezbywalnym przedsięwzięciem w nastawionym na coraz to nowe wyzwania w systemie edukacyjnym”.
Monika Szabłowska-Zaremba (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

„Podoba mi się formuła: Nauczanie nie tylko studentów, ale także zainteresowanych ze starszych pokoleń. Jest to formuła wymagająca dla wykładowców, ale może być bardzo owocna”.
Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny)

 

 

STUDENCI O ŻUO

„Bardzo ciekawe zajęcia, prowadzone na poziomie akademickim”

„Przyjazna atmosfera, można się wiele dowiedzieć.”

„Najlepsi wykładowcy, najnowsze badania, historia idei w pigułce.”

„Ciekawa tematyka przekazana w zrozumiały sposób.”

 

 

 

 

żuo 2

Partnerzy: