Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika)

1. Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników / właścicielem serwisu jest Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35.

2. Cel wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów:

 • administrowania serwisem,

 • tworzenia statystyk odwiedzin serwisu,

 • zarządzania treścią serwisu,

 • realizacji umowy rezerwacji lub zakupu biletów przez Użytkownika ,

 • dokonania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

 • przekazania materiałów promujących usługi własne administratora danych,

 • archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa,

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

3. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane:

 • automatycznie przez serwer,

 • poprzez podanie danych przez Użytkownika podczas procesu zakupu biletu lub zapisu do newslettera.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

 • prawnie uzasadniony interes administratora danych,
 • realizacja umowy,
 • przepisy prawa.

5. Dane gromadzone przez właściciela serwisu

Dane zbierane automatycznie przez serwer

 • adres IP użytkownika
 • cookies (tzw. ciasteczka)
 • informacja o przeglądarce użytkownika

Dane podawane podczas rejestracji w newsletterze:

 • adres email

Dane podawane podczas rezerwacji i zakupu biletów

 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • adres email

6. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Teatr będzie przekazywać dane osobowe Użytkowników:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych (np. podmioty świadczące usługi informatyczne i marketingowe),
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują prawa do

 • dostępu do Twoich danych osobowych Użytkownika i otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia bądź zapomnienia danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (jeśli to przeniesienie jest technicznie możliwe),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są jedynie:

 • przez czas niezbędny do realizacji wyznaczonych celów,
 • do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów
 • zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa,
 • do czasu cofnięcia przez Państwa Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

9. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek)

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest serwisu.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.

Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe).

Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

10. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

11. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

 • dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,
 • dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz za pomocą mechanizmu uwierzytelniania dostępu do serwisu,
 • dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

12. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

ckj_granat-01