Widoczki: Pamięć miasta/pamięć ciała

14.07.2012 15:00

Mapa Nieistniejącego Miasta

 

fot. Anna GrzelewskaCentrum Kultury Jidysz i Galeria Program Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej

zapraszają do udziału w grze miejskiej wokół projektu artystycznego Patrycji Dołowy. Gra zakończy się warsztatami – Wycieczką po Nieistniejącym Mieście

 

Od marca 2012 r. Patrycja Dołowy chowa w mieście WIDOCZKI. To odlewy z ciała. W nie wbudowane są obrazy, indywidualne historie, które zdarzyły się tu lub mogły zdarzyć. O swoim projekcie mówi, że to zapładnianie miasta pamięcią – pamięcią, która w strukturze miasta nie istnieje. Biega po mieście z łopatą. Rozrzuca widoczki w przestrzeni niczym kamienie, wbudowuje w bruk, zakopuje w ziemi, pozostawia ślady w miejscach będących pamiątką zwykłych wydarzeń. Chce by stały się częścią miasta, zaczęły żyć własnym życiem. Mówi, że nie chce pomników, ale właśnie wyciągnięcia tego wszystkiego ze ścieków, bruków, ziemi, gdzie zostało pochowane. Całe mnóstwo drobnych historii, całe morze znaków, których nie da się ubrać w monument.

 

Powstaje MAPA WIDOCZKÓW. To nietypowa mapa Nieistniejącej Warszawy. Można za nią podążać. Można dołożyć własny widoczek. Zagęścić pamięć miasta.

Zapraszamy wszystkich do tworzenia Mapy Nieistniejącego Miasta. Mapa znajduje się na stronach http:/widoczki.patrycjadolowy.pl/

Każdy może do niej dołożyć własny widoczek – może go zakopać i zaznaczyć na mapie wysyłając dane: ulica, numer domu oraz historię na adres:

widoczki@patrycjadolowy.pl

14 lipca 2012 r. ,

start godz. 15:00

w Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15

Mapa Nieistniejącego Miasta

 

fot. Anna GrzelewskaCentrum Kultury Jidysz i Galeria Program Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej

zapraszają do udziału w grze miejskiej wokół projektu artystycznego Patrycji Dołowy. Gra zakończy się warsztatami – Wycieczką po Nieistniejącym Mieście

 

Od marca 2012 r. Patrycja Dołowy chowa w mieście WIDOCZKI. To odlewy z ciała. W nie wbudowane są obrazy, indywidualne historie, które zdarzyły się tu lub mogły zdarzyć. O swoim projekcie mówi, że to zapładnianie miasta pamięcią – pamięcią, która w strukturze miasta nie istnieje. Biega po mieście z łopatą. Rozrzuca widoczki w przestrzeni niczym kamienie, wbudowuje w bruk, zakopuje w ziemi, pozostawia ślady w miejscach będących pamiątką zwykłych wydarzeń. Chce by stały się częścią miasta, zaczęły żyć własnym życiem. Mówi, że nie chce pomników, ale właśnie wyciągnięcia tego wszystkiego ze ścieków, bruków, ziemi, gdzie zostało pochowane. Całe mnóstwo drobnych historii, całe morze znaków, których nie da się ubrać w monument.

 

Powstaje MAPA WIDOCZKÓW. To nietypowa mapa Nieistniejącej Warszawy. Można za nią podążać. Można dołożyć własny widoczek. Zagęścić pamięć miasta.

Zapraszamy wszystkich do tworzenia Mapy Nieistniejącego Miasta. Mapa znajduje się na stronach http:/widoczki.patrycjadolowy.pl/

Każdy może do niej dołożyć własny widoczek – może go zakopać i zaznaczyć na mapie wysyłając dane: ulica, numer domu oraz historię na adres:

widoczki@patrycjadolowy.pl

14 lipca 2012 r. ,

start godz. 15:00

w Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15