Studium jednej fotografii “Ulica Leszno”

6.12.2012 18:15

Centrum Kultury Jidysz zaprasza na wykład pt. Uobecnienie przeszłości – studium jednej fotografii „Ulica Leszno”

Czy fotografia to tylko dokument historyczny? Czy może być też odczytywana jako medium? Czy łączy nas z przeszłością? Czy jest w stanie ją uobecnić?

Na te i inne pytania z zakresu teorii fotografii odpowie dr Mateusz Skrzeczkowski

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu Czytanie żydowskiego Muranowa, współfinansowanego przez Miasto Warszawa – Dzielnicę Śródmieście.

 

Centrum Kultury Jidysz zaprasza na wykład pt. Uobecnienie przeszłości – studium jednej fotografii „Ulica Leszno”

Czy fotografia to tylko dokument historyczny? Czy może być też odczytywana jako medium? Czy łączy nas z przeszłością? Czy jest w stanie ją uobecnić?

Na te i inne pytania z zakresu teorii fotografii odpowie dr Mateusz Skrzeczkowski

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu Czytanie żydowskiego Muranowa, współfinansowanego przez Miasto Warszawa – Dzielnicę Śródmieście.