For Women and Girls Only. Reshaping Jewish Orthodoxy Through the Arts in the Digital Age – spotkanie z autorką i rozmowa o książce

5.06.2024 18:00

5.06 o godzinie 18 spotkamy się w naszym Centrum, żeby porozmawiać o książce autorstwa Jessici Rody For Women and Girls Only. Reshaping Jewish Orthodoxy Through the Arts in the Digital Age (wydanej w tym roku przez New York University Press). 

Połączymy się z autorką i porozmawiamy o tym, w jaki sposób muzyka, filmy i media tworzone przez żydowskie ultraortodoksyjne i byłe ultraortodoksyjne kobiety działają jako czynniki transformacji społecznej, gospodarczej i kulturowej oraz co sprawia, że są jednym z elementów umacniania pozycji, a także w jaki sposób przestrzenie ultraotrodoksyjnych Żydówek stają się miejscami, które pozwalają kwestionować normy płciowe, ortodoksję czy liberalizm.

W głównym nurcie portretów ultraortodoksyjnych religijnych kobiet często przedstawia się ich wiarę jako opresyjną: kobiety zyskują siłę dopiero wtedy, gdy opuszczają swoją społeczność. Ta książka wywraca to pojęcie do góry nogami. Opierając się na sześcioletniej pracy terenowej między Nowym Jorkiem a Montrealem, Jessica Roda przygląda się współczesnym przedstawieniom na scenie i ekranie proponowanym przez ultraortodoksyjne kobiety i tworzonym z myślą o nich. Ich niesamowicie tętniąca życiem żydowska scena artystyczna przeciwstawia się stereotypom, które pokazują je jako kobiety jako represjonowane, samotne w swoim sztetlu oraz pozbawione kreatywności i sprawczości.

“For Women and Girls Only” twierdzi, że dostęp do technologii całkowicie zmienił sposób, w jaki ultraortodoksyjne kobiety wyrażają swoją religijność, a era cyfrowa umożliwiła im stworzenie alternatywnego rynku rozrywki poza publicznym, zdominowanym przez mężczyzn. Ze względu na oczekiwania dotyczące skromności ultraortodoksyjne kobiety nie śpiewają, nie tańczą ani nie występują przed mężczyznami i publicznością. Jednak w ramach rewolucyjnego posunięcia tworzą przestrzenie (w internecie i na żywo) „tylko dla kobiet i dziewcząt” nakładając na mężczyzn obowiązek chronienia się przed treściami kobiecymi. Tworzą skromne przestrzenie publiczne w Internecie, o czym przywódcy religijni płci męskiej często nie mają pojęcia.
Książka bada także powiązania pomiędzy tymi spostrzegawczymi artystkami a tymi, które porzuciły religię i zostały publicznymi performerkami. Autorka pokazuje, że sztuka tworzona przez wszystkie te kobiety oferuje im narzędzia nie tylko do wzmocnienia pozycji społecznej, ale także ekonomicznej w ich zamkniętych światach. Praca Rody to przełomowe odwrócenie głównego nurtu opowieści o ultraortodoksyjnych Żydówkach oraz tych, które opuściły społeczność, a mimo to utrzymują z nią więzi. Jest to pierwsza praca skupiająca się na ultraortodoksyjnej scenie sztuki kobiecej w muzyce, filmie i tańcu w Ameryce Północnej oraz w mediach społecznościowych.

[opis wydawcy]

 

Spotkanie poprowadzi:

Karolina Krasuska – Studiowała anglistykę i germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie w Kassel. W 2010 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt nad Odrą) pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Chołuj (EUV) i Cristanne Miller (SUNY Buffalo) jako stypendystka Fundacji Heinricha Boella. Od 2008 r. pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Wykładała także na Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz jest wykładowczynią na Studiach Polsko-Żydowskich IBL PAN. 

Tłumaczyć będzie:
Anna Klingofer-Szostakowska – Hebraistka. Tłumaczka z angielskiego i hebrajskiego. Doktorantka w Zakładzie Hebraistyki UW. Lektorka języka hebrajskiego w Szkole Języków Wschodnich UW. Współzałożycielka Laboratorium Badań nad Przekładem przy studiach doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym UW. Współorganizatorka konkursu naukowego ORIENT LAB pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

 

Jessica Roda – antropolożka i etnomuzykolożka. Specjalizuje się w życiu Żydów w Ameryce Północnej i Francji oraz w międzynarodowej polityce kulturalnej. Roda uzyskała doktoraty na Uniwersytecie w Sorbonie i Uniwersytecie w Montrealu. Była stypendystką i stypendystką rezydentką na McGill University (Eakin Fellow oraz Simon i Ethel Flegg), Columbia University (Heyman Center), UCLA (Wydział Etnomuzykologii), Universidade Estadual de Campinas i Université de Paris.

Jej zainteresowania badawcze obejmują religię, sztuki performatywne, dziedzictwo kulturowe, płeć i media. Autorka trzech książek i redaktorka specjalnego wydania MUSICultures. Jej książka Se réinventer au present (PUR 2018) znalazła się w finale nagrody J. I. Segala dla najlepszej książki o tematyce żydowskiej z Quebecu. Za badania do For Women and Girls Only. Reshaping Jewish Orthodoxy Through the Arts in the Digital Age autorka otrzymała nagrodę Cashmere Award od AJS Women’s Caucus oraz nagrodę badawczą Instytutu Hadassah Brandeis.

____________________________________________________________________________________________________________
Dofinansowano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji