“Cheszwndike necht” – jesienne noce w jidysz

20.11.2022 16:00

Właśnie zaczął się listopad, a w żydowskim kalendarzu panuje od niedawna miesiąc jesienny – cheszwan (jid. cheszwn). W niektórych przynajmniej strefach klimatycznych oznacza to długie zimowe wieczory, mniej słońca i coraz większe zimno. Dlatego w Centrum Kultury Jidysz przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy program “Cheszwndike necht” (Jesienne noce) – zainspirowany tytułem debiutanckiego tomiku związanej m.in. z Warszawą wspaniałej poetki – Kadii Mołodowski.

Zapraszamy Państwa na jesienne rozmowy o literaturze i kulturze jidysz na Zoomie – w jidysz 🙂

Co będziemy robić? W dwa jesienne weekendy, 20 i 27 listopada w godz. 16-18 zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach-konwersacjach. Tematem przewodnim będzie oczywiście jesień i różne na nią sposoby. Zaczniemy oczywiście od Kadii Mołodowskiej, zagłębimy się w melancholijną poezję i prozę Debory Vogel i innych poetów i poetek. Porozmawiamy wreszcie o chandrze i różnych sposobach na nią. Będzie o kawie, czekoladzie i… haszyszu. Jidysz jako remedium na jesienne smutki? Oczywiście!

Wymagana jest przynajmniej średnia znajomość języka jidysz umożliwiająca co najmniej bierne zrozumienie. Warsztatom towarzyszyć będzie krótkie wprowadzenie. Uczestnicy otrzymają również jesienny słowniczek.
Za podzielenie się pomysłami przy pracy przy projekcie dziękujemy Samowi Glauber-Zimrze i Ri Turner.

 


 

Kheshvntike nekht – Autumns nights in Yiddish

אין צווישן פֿאַרגייט אָקטאָבער און ס׳קומט דער דורכזיכטיקער חודש נאָוועמבער… (דבֿורה פֿאָגעל)

November has just begun, and in the Jewish calendar, it is now the month of cheshvan (Yiddish: cheshvn). At least in some climate zones, this means long evenings, less sunshine, and increasing cold. That is why at the Center for Yiddish Culture we have prepared for you a unique program called “Kheshvndike nekht” (Autumn nights), inspired by the title of the debut volume of a remarkable Yiddish poet Kadia Molodowsky.

We invite you to join us for a short series of autumn conversations in Yiddish on Zoom.

On two autumn weekends, November 20 and 27, at 4-6pm, we will meet to read and talk in Yiddish. The theme will, of course, be autumn and how to cope with/enjoy it. We will start with Kadia Molodowsky, and later delve into the melancholy poetry and prose of Debora Vogel and other Yiddish authors. Finally, we’ll talk about the autumn blues and different ways to deal with them. It will be about coffee, chocolate and…. hashish. Yiddish as a remedy for autumn sorrows? But of course!

An intermediate knowledge of Yiddish is required. If you don’t feel like talking in Yiddish and would rather only listen and read this is also OK but remember that the event happens in Yiddish. A short introduction will accompany each workshop. Participants will also receive an autumn Yiddish glossary.

We would like to thank Sam Glauber-Zimra and Ri Turner for sharing with us ideas and texts for the project.

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji