Chasydzi w Warszawie

8.11.2012 16:00

Serdecznie zapraszamy na wykład Anny Ciałowicz pt.”Chasydzi w Warszawie, czyli żandarmeria sobotnia targa grzesznika za ucho”.

Zrealizowano dzięki dotacji Biura Kultury m.st. Warszawy w ramach projektu pt. „Warsze-Warsze-Warsze, słowo to opętało mnie niczym Dybuk”