“Żydowskie miasto” – sesja naukowa

27.08.2015 11:00

Tegoroczną sesję, która odbywa się w ramach Festiwalu Warszaw Singera poświęcimy Żydowskim miastom. Jednodniowa konferencja ma skłonić nas do refleksji nad obecnością i aktywnością Żydów w miastach, rolą przestrzeni miejskiej w kształtowaniu się polityki, kultury i dyskursów tożsamości żydowskiej, ale także (nie)obecnością pamięci żydowskiej w przestrzeni współczesnych miast pozagładowej Europy.

Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytania dotyczące żydowskiej tożsamości miast i jej mieszkańców, wirtualnie zwiedzimy miejsca, w których Żydzi pełnili istotne funkcje społeczne i (nie) zapisali się w pamięci. Przyjrzymy się mechanizmom reprezentowania przestrzeni żydowskiej w sztuce, literaturze, i innych dyskursach – tak polskich, jak i żydowskich. Przedmiotem naszego namysłu będą nie tylko stolice państw, czy inne duże miasta, ale także mniejsze miejscowości, które odegrały istotną rolę w żydowskiej historii.
Opieka naukowa: dr Karolina Szymaniak (ŻIH/CKJ)

W programie:

11.00-11.15 Przywitanie gości

I Miasteczko, dzielnica, miasto

11.15 mgr Bella Szwarcman-Czarnota: „Jerozolima Wołynia” czy „Żydowski Paryż”. Berdyczów w Rodzinie Maszber Der Nistera i w twórczości Wasilija Grossmana

11.45 dr Alina Molisak: “Żydowska Warszawa – żydowski Berlin w pierwszej połowie XX wieku. Różne wersje religijności”

12.15 dr Anna Rosner: “Londyński East End jako miasto w mieście”

13.00-13.30 Przerwa

II Żydowska topografia miasta

13.30 prof. Jacek Leociak: „Żydowska ulica w Warszawie: histora-topografia-doświadczenie”

14.00 dr Elżbieta Janicka: „Plac Polskiej Niewinności? Transformacja symboliczna bezpośredniego otoczenia gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”

15.00-16.00 Przerwa

III Miasta w prasie żydowskiej

16.00 dr Izabela Olszewska i mgr Aneta Kwiatkowska (BG PAN): “Życie kulturalno-społeczne Żydów gdańskich na podstawie gazety „Judisches Gemeindeblatt”

16.30 dr Monika Szabłowska-Zaremba: “Lublin w prasie żydowskiej”

17.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15.

Tegoroczną sesję, która odbywa się w ramach Festiwalu Warszaw Singera poświęcimy Żydowskim miastom. Jednodniowa konferencja ma skłonić nas do refleksji nad obecnością i aktywnością Żydów w miastach, rolą przestrzeni miejskiej w kształtowaniu się polityki, kultury i dyskursów tożsamości żydowskiej, ale także (nie)obecnością pamięci żydowskiej w przestrzeni współczesnych miast pozagładowej Europy.

Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytania dotyczące żydowskiej tożsamości miast i jej mieszkańców, wirtualnie zwiedzimy miejsca, w których Żydzi pełnili istotne funkcje społeczne i (nie) zapisali się w pamięci. Przyjrzymy się mechanizmom reprezentowania przestrzeni żydowskiej w sztuce, literaturze, i innych dyskursach – tak polskich, jak i żydowskich. Przedmiotem naszego namysłu będą nie tylko stolice państw, czy inne duże miasta, ale także mniejsze miejscowości, które odegrały istotną rolę w żydowskiej historii.
Opieka naukowa: dr Karolina Szymaniak (ŻIH/CKJ)

W programie:

11.00-11.15 Przywitanie gości

I Miasteczko, dzielnica, miasto

11.15 mgr Bella Szwarcman-Czarnota: „Jerozolima Wołynia” czy „Żydowski Paryż”. Berdyczów w Rodzinie Maszber Der Nistera i w twórczości Wasilija Grossmana

11.45 dr Alina Molisak: “Żydowska Warszawa – żydowski Berlin w pierwszej połowie XX wieku. Różne wersje religijności”

12.15 dr Anna Rosner: “Londyński East End jako miasto w mieście”

13.00-13.30 Przerwa

II Żydowska topografia miasta

13.30 prof. Jacek Leociak: „Żydowska ulica w Warszawie: histora-topografia-doświadczenie”

14.00 dr Elżbieta Janicka: „Plac Polskiej Niewinności? Transformacja symboliczna bezpośredniego otoczenia gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”

15.00-16.00 Przerwa

III Miasta w prasie żydowskiej

16.00 dr Izabela Olszewska i mgr Aneta Kwiatkowska (BG PAN): “Życie kulturalno-społeczne Żydów gdańskich na podstawie gazety „Judisches Gemeindeblatt”

16.30 dr Monika Szabłowska-Zaremba: “Lublin w prasie żydowskiej”

17.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15.