Spotkanie z Joanną Lisek

6.04.2011 18:00

Zapraszamy na spotkanie z Joanną Lisek z cyklu:
Działaczki kultury jidysz na Muranowie
pt. „Pua Rakowska – żydowska rewolucjonistka, nauczycielka, feministka

Pua Rakowska
– (1865–1955) – przywódczyni żydowskiego ruchu feministycznego w Polsce, działaczka syjonistyczna, wybitny pedagog, pisarka, tłumaczka. Urodzona w rodzinie rabinicznej, zdobyła wszechstronne wykształcenie. Odegrała kluczową rolę w walce o zmianę położenia kobiet w zakresie edukacji i polityki. Od 1891 r. prowadziła pierwszą w Warszawie szkołę hebrajską dla dziewcząt Jehudyja, po czym założyła własne gimnazjum dla dziewcząt. Sympatyzowała z ruchem rewolucyjnym, związana z lewicowymi organizacjami syjonistycznymi. Od wczesnych lat aktywności syjonistycznej walczyła o powstanie niezależnych organizacji kobiecych. W latach 20-tych przywódczyni Jidiszer Frojen-Farband in Pojln (Żydowskiego Związku Kobiet w Polsce). Po pierwszym wyjeździe do Erec-Izrael zdecydowała się powrócić do Warszawy, aby w 1935 r. ponownie wyjechać i osiąść tam na stałe. W swoich publikacjach koncentrowała się głównie na kwestii kobiecej.

Joanna Lisek – literaturoznawczyni, pracowniczka naukowa Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się głównie poezją żydowską i działalnością kobiet na gruncie świeckiej kultury jidysz. Redaktora tomu „Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz”. Obecnie we współpracy z Karoliną Szymaniak oraz Bellą Szwarcman-Czarnotą realizuje projekt badawczy pt. „Kobieca poezja jidysz od początku wieku do Zagłady”.

Środa, 6 kwietnia 2011 roku, godz. 18.00 w siedzibie CKJ, ul. Andersa 15
(dojazd 18, 35, 111, 180 lub metrem: stacja Metro-Ratusz)
Spotkanie odbywa się w ramach serii Sprawy literackie Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji