Spotkanie z Joanną Lisek wokół książki “Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz”

3.12.2018 17:30

3 grudnia, o godz. 17.30 zapraszamy na spotkanie z Joanną Lisek wokół książki “Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz” (wyd. Pogranicze)

 

Prowadzenie: Karolina Szymaniak

 

O książce:

„W książce Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) autorka opisuje zjawisko wyodrębniania się w poezji jidysz kobiecej podmiotowości i wypracowywania różnych strategii jej ekspresji. Odwołuje się do tekstów najwcześniejszych (z XVI w.), kiedy poetki występowały w roli kaznodziejek, autorek modlitw i pieśni religijnych czy zecerek utrwalających na marginesie składanych przez siebie ksiąg swoje utwory. Sięga również do twórczości ludowej, będącej często wyrazem krytyki ustalonego porządku genderowego, a także do tekstów będących świadectwem XX-wiecznej rewolucji obyczajowej, radykalizacji postaw i przeobrażeń modelu kobiecości żydowskiej. Wywód historycznoliteracki łączy z interpretacją wybranych wierszy poetek znanych, między innymi Kadii Mołodowskiej, Debory Vogel, Celii Dropkin czy Anny Margolin, ale także tych mniej rozpoznawalnych, pomijanych czy zapomnianych, na przykład Broni Baum, Sory Rejzen, Chasi Kuperman.” (źródło: http://pogranicze.sejny.pl)

 

Wstęp wolny.

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.