Giełdy ideałów

27.11.2012 17:00

Serdecznie zapraszamy na wykład Anny Ciałowicz pt. “Giełdy ideałów”, czyli walki polityczne na żydowskich ulicach Warszawy”

Wykład zorganizowany w ramach projektu: Warsze-Warsze-Warsze, słowo to opętało mnie niczym Dybuk, współfinansowanego przez Biuro Kultury m.st.Warszawy