papierowe żonkile

Podziękowanie za udział w Akcji Żonkile

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku od lat angażują się w obchody ważnych rocznic. Nawet w czasach pandemii i braku możliwości spotkania z licznym gronem znajomych, wzięli udział w Akcji Żonkile, organizowanej przez Muzeum Polin.

Dziękujemy wszystkim, którzy wycinali – jak co roku – żonkile, oglądali materiały udostępniane w sieci, przesyłali nam swoje zdjęcia. Połączyła nas pamięć o rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

grafika zapraszająca na wydarzenie

Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Nasi słuchacze upamiętniają rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Uczestnicy lektoratów jidysz i hebrajskiego, studenci Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowali żonkile symbolizujące naszą wspólną pamięć o wydarzeniach sprzed 78 lat.

Zdjęcia przesłali: Hanna Mieleszczuk, Maciej Rajczak, Magdalena Kubicka, Marcin Brzeziński, Nadia Karolak, Nela Pilch, Witold Miecznikowski, Anna Maria Czubaczyńska oraz słuchacze UTW.

W wigilię święta Pesach, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w warszawskim getcie, heroiczny zryw kilkuset bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) oraz Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW), będący zbrojną odpowiedzią na ludobójstwo i odwetem na hitlerowcach. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii narodu żydowskiego.

Z okazji rocznicy Teatr Żydowski przygotował specjalny program, który można śledzić na Facebooku.