Portret artystek w wieku technologii – relacja ze spotkania 5.06

Drugie spotkanie książkowe w czerwcu dotyczyło książki Jessiki Rody For Women and Girls Only. Reshaping Jewish Orthodoxy Through the Arts in the Digital Age (wydanej w tym roku przez New York University Press). 
Opierając się na swojej wieloletniej pracy badawczej autorka przybliżyła nam świat artystek w ortodoksyjnym judaizmie (w jego różnych odłamach) i tych, które zdecydowały się odejść z ortodoksyjnej społeczności, ale nadal pozostaje ona dla nich ważnym elementem pracy. Dużą częścią dyskusji było zaznajomienie nas (a zarazem odpowiedzenie na pytanie) z tym jak być artystką (i nawiązywać kontakt z odbiorcami sztuki), gdy jako ortodoksyjna Żydówka nie powinnaś pokazywać twarzy, nie powinnaś w ogóle stawiać się w centrum uwagi, bo to sprzeczne z zasadami skromności.
Autorka z prowadzącą podjęły się również odczarowaniu niektórych stereotypów. 

Spotkanie poprowadziła

Karolina Krasuska – Studiowała anglistykę i germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie w Kassel. W 2010 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt nad Odrą) pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Chołuj (EUV) i Cristanne Miller (SUNY Buffalo) jako stypendystka Fundacji Heinricha Boella. Od 2008 r. pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Wykładała także na Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz jest wykładowczynią na Studiach Polsko-Żydowskich IBL PAN. 

Jessica Roda – antropolożka i etnomuzykolożka. Specjalizuje się w życiu Żydów w Ameryce Północnej i Francji oraz w międzynarodowej polityce kulturalnej. Roda uzyskała doktoraty na Uniwersytecie w Sorbonie i Uniwersytecie w Montrealu. Była stypendystką i stypendystką rezydentką na McGill University (Eakin Fellow oraz Simon i Ethel Flegg), Columbia University (Heyman Center), UCLA (Wydział Etnomuzykologii), Universidade Estadual de Campinas i Université de Paris.

Comments are closed.