WARSZE-WARSZE-WARSZE… Cykle zajęć, wykładów oraz wydarzeń kulturalnych popularyzujących jidyszowe dziedzictwo kulturalne stolicy

CZYTANIE MURANOWA

DAWNE I WSPÓŁCZESNE MIESZKANKI MURANOWA I OKOLIC

PERSPEKTYWY ROZWOJU JĘZYKA JIDYSZ W POLSCE Konferencja, Śródborów 6-8.11.2009

CBN POLONA – BIBLIOTEKA LITERATURY JIDYSZ

Translation is coming shortly – We apologize for any inconvenience this may cause

 

Nauczycielki, wychowawczynie, działaczki…
Dawne i współczesne mieszkanki Muranowa i okolic

 

Celem projektu jest odkrycie związku między historycznymi i współczesnymi mieszkankami Muranowa, które odgrywały i odgrywają ważne role w swoich małych społecznościach. Będzie się on składał z trzech modułów: warsztaty, wykłady i spacery z przewodnikiem. Spacery i wykłady są imprezami otwartymi dla dowolnej liczby uczestników. Do udziału w warsztatach zaprosimy 15 osób, które w będą mogły wdrożyć się w historię Muranowa, który przez długi czas był ośrodkiem żydowskiej społeczności Warszawy, ale także nauczą się pracy z tekstami źródłowymi i sposobu zastosowania informacji uzyskanych podczas lektury tych tekstów w praktyce – w tym przypadku, w przestrzeni miejskiej. Będą one miały możliwość poznania najnowszych metod badania historii i pogłębienia swojej wiedzy historycznej w zakresie historii Polski, Warszawy i Muranowa. Projekt ma na celu unaocznienie uczestnikom i uczestniczkom, że aktywność i działalność społeczna może wpływać na kształt lokalnego środowiska, społeczeństwa, w którym żyją.

 

Więcej informacji tutaj
Pobierz formularz zgłoszeniowy.

 

bzwbk_582

Projekt, współfinansowany przez Fundację WBK, będzie realizowany od lutego do 06.2011.