Nauczycielki, wychowawczynie, działaczki…
Dawne i współczesne mieszkanki Muranowa i okolic

 

Celem projektu jest odkrycie związku między historycznymi i współczesnymi mieszkankami Muranowa, które odgrywały i odgrywają ważne role w swoich małych społecznościach. Będzie się on składał z trzech modułów: warsztaty, wykłady i spacery z przewodnikiem. Spacery i wykłady są imprezami otwartymi dla dowolnej liczby uczestników. Do udziału w warsztatach zaprosimy 15 osób, które w będą mogły wdrożyć się w historię Muranowa, który przez długi czas był ośrodkiem żydowskiej społeczności Warszawy, ale także nauczą się pracy z tekstami źródłowymi i sposobu zastosowania informacji uzyskanych podczas lektury tych tekstów w praktyce – w tym przypadku, w przestrzeni miejskiej. Będą one miały możliwość poznania najnowszych metod badania historii i pogłębienia swojej wiedzy historycznej w zakresie historii Polski, Warszawy i Muranowa. Projekt ma na celu unaocznienie uczestnikom i uczestniczkom, że aktywność i działalność społeczna może wpływać na kształt lokalnego środowiska, społeczeństwa, w którym żyją.

 

Drodzy Państwo, w ramach projektu uruchomiony został blog, serdecznie zachęcamy, by na niego zajrzeć: http://warszefroj.wordpress.com/

bzwbk_582

Projekt, współfinansowany przez Fundację WBK, będzie realizowany od lutego do 06.2011.