Muranów ma bardzo bogatą i skomplikowaną historię, ściśle związaną z faktem, iż zamieszkany był głównie przez ludność żydowską. Przedwojenny Muranów był centrum żydowskiego życia w Warszawie, działało tu prężne środowisko intelektualne, rozwijała się kultura i elity społeczno-polityczne, kwitło rzemiosło i handel. Tu też mieszkały obok siebie społeczność polska i żydowska nawiązując ze sobą naturalne kontakty i dialog. Wszystko to przerwała wojna.   Muranów jest dzielnicą zbudowaną na gruzach, kryjących w sobie dramat ludności żydowskiej, mieszkającej w getcie. Ślady kolorytu tej dzielnicy istnieją dziś już tylko w bogatej literaturze żydowskich pisarzy, którą pragniemy przybliżyć mieszkańcom Warszawy. Działania podjęte w ramach projektu skoncentrowane są nie tylko na okresie wojny oraz tematyce getta i Zagłady, lecz przede wszystkim na wspomnianym okresie rozkwitu życia żydowskiego w Warszawie.  

 

Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawywspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo

SEMINARIUM

WYKŁADY/SPOTKANIA

SPACERY

DZIAŁANIA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ