EDUKACJA

LEKTORATYJIDYSZIHEBRAJSKIEGO

WARSZTATYPIOSENKIJIDYSZ

MIĘDZYNARODOWELETNIESEMINARIUMJĘZYKAIKULTURYJIDYSZWARSZAWA3-21.07.2017

WARSZTATYTŁUMACZENIOWE

WARSZTATYCZYTANIARĘKOPISÓW

OBJAZDYNAUKOWESZLAKIEMŻYDOWSKIM