EDUKACJA

LEKTORATYJIDYSZIHEBRAJSKIEGO

WARSZTATYPIOSENKIJIDYSZ

MIĘDZYNARODOWELETNIESEMINARIUMJĘZYKAIKULTURYJIDYSZWARSZAWA2-20.07.2018

WARSZTATYTŁUMACZENIOWE

WARSZTATYCZYTANIARĘKOPISÓW

OBJAZDYNAUKOWESZLAKIEMŻYDOWSKIM