O NAS CZYLI O CENTRUM KULTURY JIDYSZ

Centrum Kultury Jidysz powstało z inicjatywy Fundacji Shalom i działa dziś w ramach Teatru Żydowskiego-Centrum Kultury Jidysz. CKJ to inicjatywa, której działania skupiają się przede wszystkim na kulturze i języku Żydów aszkenazyjskich. Chcemy o nich mówić i uczyć w sposób ciekawy, współczesny – po to, by ta ogromna i bogata spuścizna miała szansę lepiej zaistnieć we współczesnej kulturze polskiej. Pragniemy pokazać, że kultura jidysz to coś więcej niż nostalgiczne obrazki sztetl – to żywe dziedzictwo, które trzeba podjąć, z którym trzeba się zmierzyć w różnych projektach społecznych i artystycznych oraz inicjatywach naukowych. Czas, by polscy twórcy podjęli z dziedzictwem jidysz prawdziwy dialog. Wiele mówi się i pisze o pustce i stracie. My chcemy tę pustkę wypełnić treścią. Pokazać, ile (nie)obecne ma do zaoferowania teraźniejszości. To nasze największe wyzwanie.  

 

Swoją działalność realizujemy i planujemy realizować na różnych polach. Centrum prowadzi lektoraty języka jidysz na trzech poziomach zaawansowania. Od niedawna dołączyli do nas także hebraiści – lektora z z języka hebrajskiego na trzech poziomach zaawansowania prowadzi znakomita lektorka Regina Gromacka. Zajęcia otwarte są dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku oraz tożsamości. Ponadto już od czternastu lat organizujemy Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz, na które przyjeżdżają wykładowcy i studenci z całego świata od Estonii i Izraela przez Niemcy, Holandię i Francję, po Stany Zjednoczone, Brazylię i Argentynę. Wśród wykładowców i prowadzących warsztaty znaleźli się m.in. prof. Abraham Lichtenbaum (Argentyna), dr Gilles Rozier (Francja), dr Karen Auerbach (USA), dr Paul Glaser (USA), dr Natalia Krynicka (Francja), Bella Szwarcman-Czarnota, dr Joanna Nalewajko-Kulikov, Awiszaj Hadari czy Weronika Szczawińska. Od 2010 roku seminarium odbywa się w Warszawie, która znów staje się – obok Paryża, Nowego Jorku, Wilna czy Tel Awiwu – ważnym centrum Jidyszlandu.  

 

Od kilku już lat prowadzimy także w CKJ zajęcia o charakterze akademickim w ramach Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Każdy semestr poświęcony jest zupełnie innemu zagadnieniu, a wśród wykładowców znajdują się wybitni specjaliści danych dziedzin. Zajęcia ŻUO objęte są patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego, a studenci UW uczęszczając na wykłady mogą otrzymać 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Na wykłady zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę, nawet jeśli studia mają już dawno za sobą. W Centrum działa też Uniwersytet Trzeciego Wieku, który oferuje seniorom zajęcia, wykłady, lektoraty oraz różnorodne warsztaty. Studenci UTW prowadzą też swojego bloga.

 

Ponadto w Centrum Kultury Jidysz rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki Żydowskiej, w ramach którego spotykamy się raz w miesiącu w piątki o godzinie 18.00, by w miłej atmosferze porozmawiać o wcześniej wybranej książce. Czytamy głównie pisarzy tłumaczonych z języków: hebrajskiego i jidysz, a wszystkie informacje o spotkaniach znaleźć można na klubowym blogu

 

Naszą ofertę edukacyjną poszerzamy także o różnorodne spotkania odbywające się w weekendy. Są to między innymi: cykl spotkań z literaturą jidysz prowadzonych przez Bellę Szwarcman-Czarnotę, warsztaty piosenki jidysz pod kierownictwem Teresy Wrońskiej, a także warsztaty dla dzieci opracowane przez trenerki z dawnej Fundacji MaMa: Patrycję Dołowy i Agnieszkę Pietruszkę-Dróżdż.  

Raz w roku – wiosną – organizujemy naukowy objazd szlakami żydowskimi. Do tej pory odwiedziliśmy już Rzeszowszczyznę, okolice Grodna, Zamojszczyznę, Płock i okolice, Dolny Śląsk oraz Kaszuby. 

Co roku realizujemy projekt, w ramach których odbywają się też zajęcia artystyczne, happeningi, gry miejskie, spacery po Warszawie, spotkania z twórcami i autorami ukazujących się książek. Więcej o naszej bieżącej i wcześniejszej działalności w zakładce Projekty oraz na stronie głównej i profilu na Facebooku.  

 

Centrum ma być miejscem, w którym historia spotyka się ze współczesnością, w którym będzie się inicjować i realizować nowatorskie projekty kulturalne i prowadzić ożywiony dialog między kulturą polską a żydowską. Miejscem skupiającym twórczą energię osób zainteresowanych kulturą Żydów aszkenazyjskich oraz wszelkimi, literackimi, artystycznymi, itp. pograniczami polsko-żydowskimi.  

 

Jesteśmy otwarci na współpracę, nowe pomysły, inicjatywy. Zainteresowane osoby i organizacje prosimy o kontakt.  

 

Więcej Informacji: Karolina Szymaniak, Martyna Steckiewicz, Katarzyna Markusz, Katarzyna Batarowska (UTW) tel. 22 409 91 00, ckj@jidysz.org.pl.

Profil na Facebooku