Screen z wykładu, po prawej uczestnicy, w środku grafiki tytuł wykładu i nazwisko prowadzącej

“Żydowskie męskości i kobiecości” – inauguracja nowego semestru ŻUO

Ponad sto osób – nie tylko z różnych miast w Polsce, ale i z różnych krajów Europy – wzięło udział w wykładzie inauguracyjnym Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Zaprosiliśmy was do dyskusji o kobiecości i męskości.

Wykład pt. “Czytanie pod prąd: żydowskie męskości i kobiecości” wygłosiła dziś dr Karolina Krasuska. – “Męskie” i “kobiece” w tytule semestru sugerują, że zarówno męskość i kobiecość nie są czymś wrodzonym i stałym, a cechą, którą można przywdziewać – zauważyła wykładowczyni. – Z kolei w moim tytule wykładu “męskości” i “kobiecości” są w liczbie mnogiej. Bierze się to z wielości możliwości myślenia o płci.

Karolina Krasuska często, ucząc wprowadzenia do gender studies, za punkt wyjścia pokazuje m.in. Simone de Beauvoir. Najważniejsza książka de Beauvoir dla feminizmu, “Druga płeć”, wyszła drukiem w 1949 r. Autorka wyjaśniała, że zarówno mężczyznami, jak i kobietami, stajemy się w ciągu życia. Stawanie się kobietą ma też w sobie wymiar historyczny – podlega zmianom ze względu na czas i przestrzeń. Myślenie o zmienności przeciwko wyobrażonemu ideałowi kobiecości jest chyba najważniejsze dla myśli feministycznej.

– Nasza kultura nie lubi niebinarności, chce, żebyśmy byli kobietami lub mężczyznami. Przekraczanie “norm” jest trudne, często niewykonalne – przyznała wykładowczyni.

Wykład był wprowadzeniem w podstawowe pojęcia badań nad płcią i seksualnością w kontekście studiów żydowskich. Mogliśmy poznać wielość żydowskich kobiecości i męskości, zależną od czasu i przestrzeni, nieraz na pierwszy rzut oka niespodziewanych i nieoczywistych. Ponadto niektóre z omówionych reprezentacji kwestionują binarne ujęcie płci i zachęcają do zastanowienia się, jak zasadniczo myślimy o kobiecości i męskości.

screen z wykładu

Inauguracja nowego semestru ŻUO

Żydowskie (auto)biografie będą tematem rozpoczynającego się dzisiaj kolejnego semestru Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Joanna Lisek.

Cały semestr – podobnie jak poprzedni – odbywa się w formie zdalnej. – Zawsze inaugurujemy ŻUO w siedzibie CKJ przy ul. Andersa. Teraz jest inaczej, ale mam nadzieję, że kolejne semestry odbywa się będą już stacjonarnie. Widzimy Państwa zainteresowanie i będziemy myśleli o aktywnościach wirtualnych, by osoby spoza Warszawy mogły w nich uczestniczyć uczestniczyć – zapewniała słuchaczy Hanna Pałuba, wicedyrektor Teatru Żydowskiego.

W CKJ, poza wykładami ŻUO, odbywają się spotkania otwarte, kursy językowe, zajęcia UTW. Zapraszamy też wszystkich do Teatru Żydowskiego, który dzisiaj wznowił próby i będzie mógł grać i zapraszać widzów na kolejne spektakle.

Joanna Lisek to wykładowczyni, prezeska PTSJ, laureatka Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, autorka i redaktorka książek.

– Jeśli chodzi o poznawanie kultury mniejszości, to szczególnie literatura autobiograficzna może być formą otwarcia na inność, słuchania podmiotowego głosu kultury mniejszościowej – mówiła podczas wykładu inauguracyjnego ŻUO. – Przewagą tej literatury jest to, że dopuszcza subiektywny głos, spojrzenie od wewnątrz, ale mamy też ogólniejszy kontekst historyczno-społeczny. I tu pojawia się wiele punktów wspólnych dla kultury polskiej i żydowskiej.

Zdaniem wykładowczyni, podczas lektury autobiografii pojawia się pytanie o granice między kreacją a faktografią, między fikcją a prawdą. – Ta granica w tekstach autobiograficznych jest płynna. Mimo to mamy wgląd w świadomość indywidualną. To, że autor kreuje swoją tożsamość w autobiografii, nie zmienia faktu, że poprzez ten tekst i to wykreowane “ja” możemy zapoznać się z pewnymi ideałami społecznymi, aspiracjami, systemem wartości i systemem odniesień jednostkowych i grupowych – zauważa Joanna Lisek. – Często w tych tekstach możemy usłyszeć przekazy dotyczące rzeczywistości, których próżno szukać w dokumentach historycznych.

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury czy sztuk wizualnych. Wykłady odbywają się w formule on-line za pośrednictwem platformy ZOOM w środy w godzinach 17.30-20.30. Więcej informacji: http://jidyszland.pl/pl/zuo/

grafika Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego online

(AUTO)BIOGRAFIE – nowy semestr ŻUO

Ruszyła rekrutacja na kolejny semestr zajęć Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego! Za pośrednictwem platformy ZOOM słuchacze i słuchaczki spędzą cały semestr na cotygodniowych wykładach poświęconych historii i kulturze Żydów aszkenazyjskich.

Tym razem przewodnim tematem zajęć będą ŻYDOWSKIE (AUTO)BIOGRAFIE. W ramach wykładów i seminariów badacze i badaczki literatury, kultury i historii Żydów oddadzą głos jednostkom, by przez pryzmat historii osobistych pokazać historię zbiorowości, zilustrować ją poprzez osobisty punkt widzenia, a także mniej lub bardziej znanym opowieściom nadać imię i zobaczyć ich twarz.

Wśród wykładowców znajdą się badacze i badaczki z ośrodków akademickich całej Polski, m.in.: Joanna Lisek, Joanna Ostrowska, Kamil Kijek, Karolina Szymaniak, Joanna Nalewajko-Kulikov i inni! O społeczności polskich i europejskich Żydów opowiedzą, przedstawiając je na przykładzie pism biograficznych i autobiograficznych pisarzy, poetek, działaczy społecznych, polityczek oraz dziennikarzy zarówno w perspektywie historycznej, jak i w odniesieniu do czasów współczesnych.

Wszystkie zajęcia odbędą się w formule on-line na platformie ZOOM w każdą środę w godz. 17.30-20.30

INAUGURACJA SEMESTRU: środa, 24 lutego.

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek i wykształcenie.

Zapisy przez formularz dostępny na stronie http://jidyszland.pl/pl/rekrutacja/ oraz pod adresem ckj@jidysz.org.pl

uczestnicy spotkania

Świętowaliśmy Chanukę online!

Kilkadziesiąt osób – słuchaczy UTW, ŻUO, lektoratów – spotkało się dziś (15 grudnia) na naszym ZOOM-ie, by złożyć sobie życzenia oraz wspólnie zaśpiewać chanukowe piosenki.

Chanukę świętowaliśmy przez cały dzień. Najpierw wysłuchaliśmy wykładu Moniki Krajewskiej, która przybliżyła nam świąteczne zwyczaje.

Następnie spotkaliśmy się wszyscy na żywo na ZOOM-ie. Hanna Pałuba, wicedyrektor Teatru Żydowskiego, złożyła życzenia słuchaczom w imieniu swoim i Dyrektor Gołdy Tencer. – Cieszę się, że mogę Państwa zobaczyć chociaż tak. Tęsknię do naszych spotkań na Andersa. Kolejną Chanukę spędzimy w CKJ, pogramy w klubie, zjemy latkes i pączki – zapewniała. – Życzę Państwu, by święta to był dobry czas, radosny, rodzinny. Dziękuję, że jesteście z nami, chcecie łączyć się przez Internet, chcecie oglądać te nagrania, które dla was przygotowujemy.

Wspólnie z Anną Riveiro zaśpiewaliśmy chanukowe piosenki, doskonale się przy tym bawiąc. Tak, jak na lekcji tanga, którą poprowadzili dla nas Sylwia Najah i Marcin Adamczyk.

Wszystkim Państwu życzymy spełnienia świątecznych marzeń oraz szybkiego spotkania na żywo w Centrum Kultury Jidysz!

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

logo CKJ

Kolejny semestr za nami!

Centrum Kultury Jidysz od połowy marca działało w systemie zdalnym. Lektoraty języka jidysz i hebrajskiego odbywały się w formule wirtualnej. Raz w tygodniu organizowaliśmy spotkania z poezją w ramach cyklu „Literackie Środy”. Utwory Debory Vogel, Malki Lee, Juliana Tuwima, Celii Dropkin, Kadii Mołodowskiej czytali aktorzy Teatru Żydowskiego oraz edukatorki związane z CKJ. Te dwujęzyczne – polsko-jidyszowe – wieczory cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców.

17 czerwca odbyło się spotkanie poświęcone „Przygodom dobrego wojaka Szwejka” w jidyszowej odsłonie – ta klasyka czeskiej literatury doczekała się bowiem tłumaczenia na język jidysz. W spotkaniu brali udział: dr Petr Jan Vinš, Jan Gondowicz i dr Karolina Szymaniak.

CKJ jest również organizatorem spotkań wokół nowości książkowych. W maju spotkanie z prof. Janem Grabowskim dotyczące publikacji „Na posterunku” prowadził online prof. Piotr Forecki. Już niedługo odbędzie się kolejne takie spotkanie – z założycielem i prezesem Yiddish Book Center, Aaronem Lansky’m, o jego książce „Przechytrzyć historię. Niezwykłe przygody człowieka, który ocalił milion książek w jidysz” porozmawia dr Karolina Szymaniak.

Działający w CKJ Uniwersytet Trzeciego Wieku był jednym z pierwszych, który przeniósł się do sieci. Słuchacze UTW dwa razy w tygodniu brali udział w wykładach na temat historii, kultury, sztuki, znanych postaci i osobowości światowych scen teatralnych i filmowych. Wykłady dotyczyły kultury żydowskiej i nie tylko. Każdego dnia odbywały się zajęcia warsztatowe dla Seniorów: pantomima, literatura jidysz, kuchnia żydowska, wycinanka żydowska, collage, taniec izraelski, nauka obsługi komputerów, lektorat języka angielskiego, hebrajskiego i jidysz oraz spotkania grupy teatralnej Simche. Słuchacze UTW pracują przez cały czas nad projektem międzypokoleniowym, w który zaangażowali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 343 w Warszawie. Na teatralnej scenie seniorzy wraz z uczniami pokażą w grudniu sztukę inspirowaną „Akademią Pana Kleksa”, do której teraz próby odbywają się w przestrzeni wirtualnej.

W minionym semestrze nieprzerwanie odbywały się także przeniesione do Internetu zajęcia Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. W ramach zakończonego właśnie semestru słuchacze brali udział w cotygodniowych wykładach związanych z kulturą i historią Żydów europejskich. Zajęcia te, odnoszące się do tematu przewodniego semestru – ekologii, przeprowadzili badacze i naukowcy z ośrodków akademickich całej Polski.

Latem CKJ współpracuje z Fundacją Shalom, która jest organizatorem Międzynarodowego Seminarium Języka i Kultury Jidysz. Kurs odbywa się po raz osiemnasty, ale pierwszy raz prowadzony jest całkowicie online. Słuchacze będą spotykać się z wykładowcami przez trzy tygodnie – od 29 czerwca do 17 lipca. W programie znalazły się intensywne lektoraty na czterech poziomach zaawansowania, konwersacje i tutoriale językowe, warsztaty, wykłady oraz dodatkowe zajęcia weekendowe.

Statystyki:

W marcu 2020 odnotowaliśmy łączny wzrost o 39 % w stosunku do lutego 2020 i o 83 % w stosunku do marca 2019.
W kwietniu 2020 odnotowaliśmy łączny wzrost o 79 % w stosunku do marca 2020 i o 372 % w stosunku do kwietnia 2019.
W maju 2020 odnotowaliśmy łączny wzrost o 15 % w stosunku do kwietnia 2020 i o 486 % w stosunku do maja 2019.