screen z wykładu

Inauguracja nowego semestru ŻUO

Żydowskie (auto)biografie będą tematem rozpoczynającego się dzisiaj kolejnego semestru Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Joanna Lisek.

Cały semestr – podobnie jak poprzedni – odbywa się w formie zdalnej. – Zawsze inaugurujemy ŻUO w siedzibie CKJ przy ul. Andersa. Teraz jest inaczej, ale mam nadzieję, że kolejne semestry odbywa się będą już stacjonarnie. Widzimy Państwa zainteresowanie i będziemy myśleli o aktywnościach wirtualnych, by osoby spoza Warszawy mogły w nich uczestniczyć uczestniczyć – zapewniała słuchaczy Hanna Pałuba, wicedyrektor Teatru Żydowskiego.

W CKJ, poza wykładami ŻUO, odbywają się spotkania otwarte, kursy językowe, zajęcia UTW. Zapraszamy też wszystkich do Teatru Żydowskiego, który dzisiaj wznowił próby i będzie mógł grać i zapraszać widzów na kolejne spektakle.

Joanna Lisek to wykładowczyni, prezeska PTSJ, laureatka Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, autorka i redaktorka książek.

– Jeśli chodzi o poznawanie kultury mniejszości, to szczególnie literatura autobiograficzna może być formą otwarcia na inność, słuchania podmiotowego głosu kultury mniejszościowej – mówiła podczas wykładu inauguracyjnego ŻUO. – Przewagą tej literatury jest to, że dopuszcza subiektywny głos, spojrzenie od wewnątrz, ale mamy też ogólniejszy kontekst historyczno-społeczny. I tu pojawia się wiele punktów wspólnych dla kultury polskiej i żydowskiej.

Zdaniem wykładowczyni, podczas lektury autobiografii pojawia się pytanie o granice między kreacją a faktografią, między fikcją a prawdą. – Ta granica w tekstach autobiograficznych jest płynna. Mimo to mamy wgląd w świadomość indywidualną. To, że autor kreuje swoją tożsamość w autobiografii, nie zmienia faktu, że poprzez ten tekst i to wykreowane “ja” możemy zapoznać się z pewnymi ideałami społecznymi, aspiracjami, systemem wartości i systemem odniesień jednostkowych i grupowych – zauważa Joanna Lisek. – Często w tych tekstach możemy usłyszeć przekazy dotyczące rzeczywistości, których próżno szukać w dokumentach historycznych.

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury czy sztuk wizualnych. Wykłady odbywają się w formule on-line za pośrednictwem platformy ZOOM w środy w godzinach 17.30-20.30. Więcej informacji: http://jidyszland.pl/pl/zuo/

Comments are closed.