seminarium 6

Intensywne lato z jidysz za nami!

Organizowane przez Fundację Shalom już po raz 20. Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz w tym roku odbyło się w dn. 27 czerwca – 15 lipca zarówno w formule online (4 poziomy zaawansowanie) oraz stacjonarnie (poziom podstawowy). Dzięki temu aż kilkadziesiąt osób uczyło się języka jidysz!

Seminarium to nie tylko intensywna nauka, ale też i świetna zabawa, poznawanie osób zainteresowanych żydowską kulturą oraz rozwijanie swoich pasji. Czas spędzony na nauce jidysz, warsztatach i wykładach z pewnością zaowocuje w naukowej przyszłości naszych absolwentów.

W seminarium brały osoby nie tylko uczące się języka, ale także nauczyciele, którzy dzięki uczestnictwu w zajęciach grupy zaawansowanej szkolili swoje kwalifikacje do dalszej pracy dydaktycznej. Jest to niezwykle ważne biorąc pod uwagę to, jak trudno jest dziś doskonalić znajomość języka jidysz w interakcji z innymi jego użytkownikami oraz fakt, że rośnie zapotrzebowanie na kształcenie kadry dydaktycznej w tym obszarze.

Wśród uczestników znaleźli się również studenci, doktoranci i pracownicy polskich uczelni, którzy dzięki pozyskanej na seminarium wiedzy będą wspierali rozwój badań nad kulturą Żydów polskich i językiem jidysz. Jak co roku nie zabrakło wśród uczestników również polskich Żydów, którzy dzięki uczestnictwu w seminarium poszerzyli swoją wiedzę na temat dziedzictwa żydowskiego i mieli intensywny kontakt z językiem którym posługiwanie się na co dzień jest często utrudnione.

Zajęcia językowe prowadziły w tym roku: Agata Reibach, Magdalena Kozłowska, Anna Szyba, Martyna Steckiewicz, Natalia Krynicka, Philip Schwartz, Aleksandra Gluba-Pieprz oraz Karolina Szymaniak.

Lektoraty zostały uzupełnione o dodatkowe zajęcia z praktycznego użycia języka jidysz: tutorial (prowadzenie: Karolina Szymaniak, Julia Szawiel i Alicja Balcerak) oraz zajęcia konwersacyjne (prowadzenie: Karolina Szymaniak, Tal Hever-Chybowski, Alla Marchenko, Anna Rozenfeld).

Odbył się także cykl specjalistycznych wykładów (po angielsku) na temat historii i kultury polskich Żydów i jidyszowego kręgu środkowoeuropejskiego, które wygłosili naukowcy z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. W tym roku uczestnicy wysłuchali wykładów: “Toward social revolution? Tsukunft Youth Movement in interwar Poland” (Magdalena Kozłowska), “Zuzanna Ginczanka – I will not all die. Paradoxes of (non) presence” (Agata Araszkiewicz), “The Jewish Anti-Fascist Committee” (Joanna Nalewajko-Kulikov), “For the New Jewish Expression. Modernity and Jewish/Yiddish prints in Poland” (Karolina Szymaniak i Piotr Rypson), “A History of Yiddish (Graphic) Writing” (Oren Cohen), “Punching Jewish Fate in the Face. The Power of Yiddish Humour” (Agnieszka Żółkiewska).

Zorganizowaliśmy również cykl różnorodnych warsztatów. W tym roku były to: warsztaty twórczego pisania w języku jidysz (Ethel Niborski), warsztat dla historyków pracujących z dokumentami w języku jidysz (Magdalena Kozłowska), warsztat kuchni żydowskiej (Michał Lachur-Kolumpar), warsztat artystyczny (Zuzanna Hertzberg), warsztat muzyczny (Jeff Warschauer), warsztat gier w jidysz (Karolina Wegner).

W programie znalazła się również wycieczka po Muzeum Polin (Martyna Steckiewicz) oraz koncert piosenek jidysz (Jeff Warschauer) połączony z kolacją szabatową dla uczestników i prowadzących.

Patronat nad projektem: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Żydowski Instytut Historyczny

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Comments are closed.