Wolontariat podczas 10 Seminarium Języka i Kultury Jidysz

25.06.2012 7:00

Interesuje Cię praca w międzynarodowym środowisku? Chcesz poznać wykładowców i studentów z całego świata? Spróbować swoich umiejętności organizacyjnych oraz poćwiczyć angielski?

Włącz się w organizację Międzynarodowego Letniego Seminarium Języka i Kultury Jidysz.

Centrum Kultury Jidysz poszukuje wolontariuszy do pracy przy organizacji i koordynacji Międzynarodowego Letniego Seminarium Języka i Kultury Jidysz, które odbędzie się w Warszawie w dniach 2–20 lipca 2012 roku. Jest to wyjątkowe wydarzenie, w którym biorą udział studenci z różnych krajów. W ramach seminarium odbywają się lektoraty języka (codziennie od 9.30 do 13.00) oraz po południu warsztaty, wykłady, wycieczki i projekcje filmów.

Do obowiązków wolontariuszy będzie należała:

(1) Pomoc w przygotowaniu materiałów dydaktycznych

(2) Koordynacja zajęć popołudniowych (warsztatów, wykładów, pokazów filmowych)

(3) Towarzyszenie uczestnikom podczas wycieczek (dwie wycieczki po Warszawie, oraz weekendowe wyjazdy do Kazimierza Dolnego i do Łodzi)

(4) Kontakt z uczestnikami seminarium (pomoc w „poruszaniu” się po Warszawie)

(5) Współorganizacja uroczystego otwarcia i zamknięcia 10 Letniego Seminarium Języka i Kultury Jidysz oraz uroczystego szabatu dla uczestników i zaproszonych gości

(6) Pomoc w przygotowaniu podręcznej biblioteki Centrum. Katalogowanie książek.