LEKTORATY JIDYSZ

Uwaga, zapisy na zajęcia ruszą w połowie września. Kontakt: jidysz@shalom.org.pl

LEKTORATY JĘZYKA JIDYSZ

Kursy języka jidysz prowadzone są na trzech poziomach zaawansowania w Warszawie i w Łodzi. Co roku można zapisać się do grupy początkującej lub kontynuować naukę na wyższym poziomie. Studenci pracują na materiałach przygotowanych przez lektorki. Znajomość jidysz można również pogłębiać na intensywnym letnim kursie letnim. Wszystkie chętne osoby, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres:jidysz@shalom.org.pl ze wskazaniem poziomu, na który chcą się Państwo zapisać.

Warszawa

Terminy zajęć podamy w połowie września.

Łódź

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w lokalu przy ulicy Pomorskiej 18, prowadzenie: Lilianna Mitelman
Grupa 1 godz. 17.00
Grupa 2   –   godz. 18.00 Literatura i konwersacje dla zaawansowanych godz. 19.00

KONTAKT: e-mail: jidysz1@gazeta.pl  

 

LEKTORATY JĘZYKA HEBRAJSKIEGO

 

Lektorat odbywa się obecnie na dwóch poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzi Regina Gromacka, która jest wieloletnią lektorką języka hebrajskiego w Instytucie Historycznym UW, oraz doświadczoną i cenioną przez studentów nauczycielką. Wszystkie chętne osoby, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: jidysz@shalom.org.pl ze wskazaniem poziomu, na który chcą się Państwo zapisać.
Uwaga! W tym semestrze akademickim nie uruchamiamy nowej grupy podstawowej.

 

Terminy zajęć: 

Grupa 1 (po jednym semestrze nauki):
środy godz. 17.00
Grupa 2 środy godz. 18.15

Informujemy, że kursy jidysz i hebrajskiego są płatne.
Semestr nauki kosztuje:
Cena zwykła: 200 zł
Cena ulgowa: 150 zł (studenci, seniorzy oraz słuchacze ŻUO i UTW).  

 

Wpłaty należy kierować na konto:
Teatr Żydowski
Pl. Grzybowski 12/16 00-104 Warszawa  
Bank Pekao 60 1240 6292 1111 0010 4807 3364  
 
 
Tytułem: Opłata za lektorat jidysz/hebrajskiego logo_mac_w

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych

Formularze zgłoszeniowe dostępne będą we wrześniu.