Typologia antyżydowskiej przemocy

23.05.2013 18:15

Już w najbliższy czwartek zapraszamy na wykład dr Natalii Aleksiun, który będzie próbą charakterystyki przemocy skierowanej przeciwko Żydom w XIX i XX w. w Europie, a szczególnie na ziemiach polskich.

Spróbujemy pomyśleć nad sprawcami, zapytać o okoliczności i przebieg aktów przemocy.

Kto i w jakich okolicznościach brał udział w tego rodzaju wydarzeniach?
Czy możemy mówić o trwałych elementach scenariusza wedle którego do przemocy dochodziło?

Jak wpływały ataki na Żydów na różne aspekty życia społeczności żydowskiej?
W jaki sposób Żydzi starali się reagować na przemoc? To tylko niektóre z pytań, nad którymi zastanowimy się w czwartek.

Wykład współfinansowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Już w najbliższy czwartek zapraszamy na wykład dr Natalii Aleksiun, który będzie próbą charakterystyki przemocy skierowanej przeciwko Żydom w XIX i XX w. w Europie, a szczególnie na ziemiach polskich.

Spróbujemy pomyśleć nad sprawcami, zapytać o okoliczności i przebieg aktów przemocy.

Kto i w jakich okolicznościach brał udział w tego rodzaju wydarzeniach?
Czy możemy mówić o trwałych elementach scenariusza wedle którego do przemocy dochodziło?

Jak wpływały ataki na Żydów na różne aspekty życia społeczności żydowskiej?
W jaki sposób Żydzi starali się reagować na przemoc? To tylko niektóre z pytań, nad którymi zastanowimy się w czwartek.

Wykład współfinansowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji