“Stwórzmy razem opowieść!” – warsztaty ze storytellingu

8.10.2022 11:00

Zapraszamy 8 października o godz. 11 do CKJ na warsztaty ze storytellingu inspirowane ciekawymi żydowskimi opowieściami. Zabawimy się twórczo w konstruowanie przeróżnych historii wykorzystując przy tym głównie techniki improwizacji.

Jak powstają historie? Kto je zwykle pisze? Jaką rolę odgrywają one w życiu społeczności na całym świecie? Na zajęciach poszukamy odpowiedzi na te pytania i zamienimy się w narratorów i narratorki z prawdziwego zdarzenia! W planie warsztatów: opowieści w kręgu, solidny trening wyobraźni, zabawy słowem, gry integracyjne i dużo innych wspólnotowych działań.

prowadzenie: Julia Szawiel i Alicja Balcerak
czas trwania zajęć: 2 godziny
zajęcia przeznaczone dla osób w wieku 7-12 lat.
maksymalna liczba uczestników: 20
zapisy: ckj@jidysz.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji