Opętanie przez Dybuka

9.07.2013 17:30

Zapraszamy na wykład dr Agnieszki Legutko (Columbia University) pt. Opętanie przez Dybuka i nowoczesna żydowska tożsamość. Wykład w języku angielskim.
Po wykładzie zapraszamy na pokaz przedwojennego filmu Dybuk i dyskusję.
Wykład współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Zapraszamy na wykład dr Agnieszki Legutko (Columbia University) pt. Opętanie przez Dybuka i nowoczesna żydowska tożsamość. Wykład w języku angielskim.
Po wykładzie zapraszamy na pokaz przedwojennego filmu Dybuk i dyskusję.
Wykład współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji