Oczyma pisarek: Żydowska Warszawa i jej mieszkanki. Wykład i warsztat

8.06.2011 18:00

Małgorzata Büthner-Zawadzka opowie, jak przedwojenne pisarki – Polki i Żydówki – przedstawiały w swoich utworach Warszawę i doświadczenia jej mieszkanek. Wspólnie omówimy fragmenty różnych tekstów, w których pojawiają się historie kobiet związanych z żydowską Warszawą. Zastanowimy się, jak płeć wpływa na sposób funkcjonowania w miejskiej przestrzeni i czy możemy mówić o specyfice kobiecego doświadczenia, czy inne jest doświadczenie Polek a inne Żydówek.

Małgorzata Büthner-Zawadzka – doktorantka IBL PAN, przygotowuje rozprawę o Warszawie w prozie kobiecej

Osoby, które chciałyby wcześniej otrzymać teksty na warsztat, proszone są o kontakt: jidysz@shalom.org.pl

Spotkanie odbywa się w ramach serii Sprawy literackie Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom.

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji