Krymka i kryminał, czyli Żydów warszawskich konflikty z prawem

22.11.2012 16:00

Serdecznie zapraszamy na wykład  Huberta Górskiego, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 22 listopada, o godz. 16.00 w Centrum Kultury Jidysz

Początek XIX wieku był dla Polski okresem nieustannych, a przy tym burzliwych zmian politycznych, gospodarczych, demograficznych, a co za tym idzie, także społecznych. Wojny i zmiany rządów pociągnęły za sobą pauperyzację społeczeństwa i wzrost przestępczości.

„Innym jest lud nasz od tego, iakim był przed laty.” – pisał Julian Ursyn Niemcewicz w 1818 roku. „Duch zaborów (…) całe rolnicze i pracowite pokolenie przemienił w zastępy, prócz boiów nie znaiące innych powołań. Tyle lat ciężkich walk nie nauczyły iak żyć uczciwie, nałóg używania z cudzey pracy, nie prędko wykorzenionym być może. (…) Znaczna część dzisieyszey ludności Warszawskiéy z tych ludzi składa się.” W stolicy rosła liczba ludności, w tym także powiększała się społeczność żydowska; w 1828 roku Żydzi stanowili nieco ponad jedną czwartą ogółu mieszkańców. Hubert Górski spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądała przestępczość wśród społeczności żydowskiej w tym okresie.

Hubert Górski, z wykształcenia archeolog, z zamiłowania historyk -varsavianista, z zawodu dziennikarz i tłumacz – głównie literatury faktu, oraz przewodników i książek z dziedziny historii i historii sztuki. A poza tym – warszawiak w ósmym pokoleniu.

Wykład zorganizowany w ramach projektu: Warsze-Warsze-Warsze, słowo to opętało mnie niczym Dybuk, współfinansowanego przez Biuro Kultury m.st.Warszawy

 

 

Serdecznie zapraszamy na wykład  Huberta Górskiego, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 22 listopada, o godz. 16.00 w Centrum Kultury Jidysz

Początek XIX wieku był dla Polski okresem nieustannych, a przy tym burzliwych zmian politycznych, gospodarczych, demograficznych, a co za tym idzie, także społecznych. Wojny i zmiany rządów pociągnęły za sobą pauperyzację społeczeństwa i wzrost przestępczości.

„Innym jest lud nasz od tego, iakim był przed laty.” – pisał Julian Ursyn Niemcewicz w 1818 roku. „Duch zaborów (…) całe rolnicze i pracowite pokolenie przemienił w zastępy, prócz boiów nie znaiące innych powołań. Tyle lat ciężkich walk nie nauczyły iak żyć uczciwie, nałóg używania z cudzey pracy, nie prędko wykorzenionym być może. (…) Znaczna część dzisieyszey ludności Warszawskiéy z tych ludzi składa się.” W stolicy rosła liczba ludności, w tym także powiększała się społeczność żydowska; w 1828 roku Żydzi stanowili nieco ponad jedną czwartą ogółu mieszkańców. Hubert Górski spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądała przestępczość wśród społeczności żydowskiej w tym okresie.

Hubert Górski, z wykształcenia archeolog, z zamiłowania historyk -varsavianista, z zawodu dziennikarz i tłumacz – głównie literatury faktu, oraz przewodników i książek z dziedziny historii i historii sztuki. A poza tym – warszawiak w ósmym pokoleniu.

Wykład zorganizowany w ramach projektu: Warsze-Warsze-Warsze, słowo to opętało mnie niczym Dybuk, współfinansowanego przez Biuro Kultury m.st.Warszawy