Konferencja „XVIII-wieczni mistycy żydowscy” oraz spotkanie z Olgą Tokarczuk i Adrianem Pankiem

17.05.2015 7:00

Polecamy serdecznie konferencję organizowaną przez Koło Literatury XX wieku UW pod patronatem Centrum Kultury Jidysz.

STRONA ORGANIZATORÓW | www.literatura20.pl,
PROFIL KONFERENCJI | https://www.facebook.com/mistycyzydowscy,
WYDARZENIE NA FB | https://www.facebook.com/events/870841302980934/ .

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej. Poniżej przedstawiamy propozycje tematów, które mogą wziąć na warsztat uczestnicy konferencji. Naturalnie jesteśmy otwarci także na omawianie innych zagadnień.

•    warunki geopolityczne w XVIII wieku a rozwój ruchów heretyckich w Europie i na Bliskim Wschodzie;
•    recepcja sekt żydowskich na ziemiach polskich;
•    filozofia mistyków łączących w swoich teoriach elementy kilku religii;
•    sylwetki XVIII-wiecznych żydowskich myślicieli, obwołujących się mesjaszami;
•    stan badań nad tekstami mistyków żydowskich;
•    mistycy żydowscy w kulturze (kino, beletrystyka, teatr, sztuka);

Zwieńczeniem sesji będą wyjątkowe spotkania:
•    ze znawcami mistycyzmu żydowskiego (panel odbędzie się 15 maja na Wydziale Polonistyki UW);
•    Olgą Tokarczuk i Adrianem Pankiem (panel odbędzie się 17 maja w Domu Literatury o godzinie 16:00).

Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i abstrakt (do tysiąca znaków), imię
i nazwisko prelegenta, afiliację oraz telefon i adres mailowy prosimy przesyłać na adres mistycy.konferencja@gmail.com do 20 kwietnia 2015 r. Opłata konferencyjna wynosi 60 zł.

Kontakt do organizatorów: Maja Garlińska, tel. 608 383 584.

Polecamy serdecznie konferencję organizowaną przez Koło Literatury XX wieku UW pod patronatem Centrum Kultury Jidysz.

STRONA ORGANIZATORÓW | www.literatura20.pl,
PROFIL KONFERENCJI | https://www.facebook.com/mistycyzydowscy,
WYDARZENIE NA FB | https://www.facebook.com/events/870841302980934/ .

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej. Poniżej przedstawiamy propozycje tematów, które mogą wziąć na warsztat uczestnicy konferencji. Naturalnie jesteśmy otwarci także na omawianie innych zagadnień.

•    warunki geopolityczne w XVIII wieku a rozwój ruchów heretyckich w Europie i na Bliskim Wschodzie;
•    recepcja sekt żydowskich na ziemiach polskich;
•    filozofia mistyków łączących w swoich teoriach elementy kilku religii;
•    sylwetki XVIII-wiecznych żydowskich myślicieli, obwołujących się mesjaszami;
•    stan badań nad tekstami mistyków żydowskich;
•    mistycy żydowscy w kulturze (kino, beletrystyka, teatr, sztuka);

Zwieńczeniem sesji będą wyjątkowe spotkania:
•    ze znawcami mistycyzmu żydowskiego (panel odbędzie się 15 maja na Wydziale Polonistyki UW);
•    Olgą Tokarczuk i Adrianem Pankiem (panel odbędzie się 17 maja w Domu Literatury o godzinie 16:00).

Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i abstrakt (do tysiąca znaków), imię
i nazwisko prelegenta, afiliację oraz telefon i adres mailowy prosimy przesyłać na adres mistycy.konferencja@gmail.com do 20 kwietnia 2015 r. Opłata konferencyjna wynosi 60 zł.

Kontakt do organizatorów: Maja Garlińska, tel. 608 383 584.