Historia nowoczesnej prasy jidysz – od 1905 roku do dzisiaj

19.07.2012 15:15

Serdecznie zapraszamy na wykład z cyklu Czytanie żydowskiego Muranowa, podczas którego doktor Joanna Nalewajko-Kulikov opowie o nowoczesnej prasie żydowskiej.

Przedwojenny Muranów był pełen życia – kramy, warsztaty, kawiarnie, biblioteki, siedziby redakcji różnych czasopism społecznych, politycznych i kulturalnych, prasy poważnej i prasy brukowej. Dr Joanna Nalewajko-Kulikow opowie o historii jidyszowej prasy, o jej wpływie na światopogląd odbiorców, o miejscach, gdzie znajdowały się redakcje i losach samych redaktorów, a także o nowinach, które pojawiały się na pierwszych stronach jidyszowej prasy czytanej na przedwojennym Muranowie.

Joanna Nalewajko-Kulikov – adiunkt w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Związana także z Żydowskim Instytutem Historycznym i z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest historia kultury jidysz w Polsce w XIX i XX wieku, jak również los Żydów polskich w okresie Zagłady oraz dzieje społeczności żydowskiej w PRL. Joanna Nalewajko-Kulikov jest autorką dwóch monografii: “Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy” (2004), która została nagrodzona przez Fundację Aleksandra Gieysztora i Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz “Obywatel Jidyszlandu: rzecz o żydowskich komunistach w Polsce” (2009). Druga monografia to rys życia i działalności politycznej poety i działacza komunistycznego Dawida Sfarda na tle dziejów społeczności żydowskiej w Polsce w latach 1930-1968. Laureatka nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nirenskiej.

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście