„Eros w literaturze jidyszowej”

17.12.2017 11:00

Spotkania otwarteCentrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zaprasza na spotkanie z literaturą jidysz prowadzone przez Bellę Szwarcman-Czarnotę 17 grudnia o godz. 11.00.

Przeczytamy wspólnie utwory między innymi Hinde Burstin, Celii Dropkin, Ireny Klepfisz, w których śmiało mówią o swoim ciele i jego pragnieniach. Mówią o różnych rodzajach libe, rozumianej jako miłość fizyczna. Czy okazują się w tym odważniejsze niż mężczyźni – pisarze i poeci? Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do tradycji rozumianej przede wszystkim jako religia, ale także obyczajowość.

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji