Bajki dla dorosłych. Sztejnbarg i Berdyczewski

24.11.2013 11:00

Fundacja Shalom oraz Centrum Kultury Jidysz zapraszają na kolejne warsztaty czytania literatury jidysz z Bellą Szwarcman-Czarnotą.

Tym razem spotkanie poświęcone będzie żydowskim bajkom i żydowskiej sztuce opowiadania. Jako przykład posłużą dwaj diametralnie różniący się od siebie autorzy, którzy tworzyli mniej więcej w tym samym czasie – na przełomie wieku XIX i XX.

Micha Josef Berdyczewski (Bin Gorion) pochodził z rodziny chasydzkiej, jednak oddalił się od niej, zafascynowany ideami oświeceniowymi. Osiedlił się w Berlinie, ukończył tam studia, pisał po hebrajsku, po czym wrócił do języka jidysz. Zbierał podania i legendy żydowskie, obierając przy tym podobną, jak ich twórcy metodę – kompilowania i adaptowania rożnych źródeł.

W późniejszych latach tworzył także w jidysz, wracając poniekąd do swych chasydzkich korzeni, co także znalazło odzwierciedlenie w jego pisarstwie. Zmarł wkrótce po tym, jak się dowiedział, ze podczas pogromu zamordowano jego ojca i brata.

Eliezer Sztejnbarg z Czerniowiec- pisał w jidysz opowiastki i bajki, swoiste, niepodobne do niczego, choć także korzeniami tkwiące mocno w tradycji. Jego twórczość to wyzwanie zarówno dla interpretatorów, jak i dla tłumaczy.

Jakie miejsce zajmują wśród innych spisujących i piszących opowieści żydowskie?

 

Prowadzenie: Bella Szwarcman-Czarnota

Warsztaty w ramach projektu czytanie literatury żydowskiej współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Fundacja Shalom oraz Centrum Kultury Jidysz zapraszają na kolejne warsztaty czytania literatury jidysz z Bellą Szwarcman-Czarnotą.

Tym razem spotkanie poświęcone będzie żydowskim bajkom i żydowskiej sztuce opowiadania. Jako przykład posłużą dwaj diametralnie różniący się od siebie autorzy, którzy tworzyli mniej więcej w tym samym czasie – na przełomie wieku XIX i XX.

Micha Josef Berdyczewski (Bin Gorion) pochodził z rodziny chasydzkiej, jednak oddalił się od niej, zafascynowany ideami oświeceniowymi. Osiedlił się w Berlinie, ukończył tam studia, pisał po hebrajsku, po czym wrócił do języka jidysz. Zbierał podania i legendy żydowskie, obierając przy tym podobną, jak ich twórcy metodę – kompilowania i adaptowania rożnych źródeł.

W późniejszych latach tworzył także w jidysz, wracając poniekąd do swych chasydzkich korzeni, co także znalazło odzwierciedlenie w jego pisarstwie. Zmarł wkrótce po tym, jak się dowiedział, ze podczas pogromu zamordowano jego ojca i brata.

Eliezer Sztejnbarg z Czerniowiec- pisał w jidysz opowiastki i bajki, swoiste, niepodobne do niczego, choć także korzeniami tkwiące mocno w tradycji. Jego twórczość to wyzwanie zarówno dla interpretatorów, jak i dla tłumaczy.

Jakie miejsce zajmują wśród innych spisujących i piszących opowieści żydowskie?

 

Prowadzenie: Bella Szwarcman-Czarnota

Warsztaty w ramach projektu czytanie literatury żydowskiej współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego