XIV Seminarium Friedmanowskie PTSJ

29.11.2020 17:00

Zapraszamy 29 listopada o godz. 17 na XIV Seminarium Friedmanowskie Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych “Inny w literaturze i kulturze jidysz”. Tym razem spotykamy się online. Przed nami 4 interesujące wystąpienia oraz ciekawe dyskusje.

Seminarium odbędzie się na platformie Zoom i będzie transmitowane na fanpage’u Centrum Kultury Jidysz, które jest partnerem wydarzenia. Link do spotkania zostanie udostępniony przed wydarzeniem.

PROGRAM WYDARZENIA:

17:00 – rozpoczęcie Seminarium
17:15-17:35 – Philip Schwartz (Uniwersytet Wrocławski), Spotkanie w lewicowej kafeterii: Stereotypy etniczne i rasowe w opowiadaniu Lameda Szapiro Krzesło
17:35-17:50 – Dyskusja

17:45-18:05 – Agata Jaworska, Wizerunek bohatera wykorzenionego (talusz) na przykładzie prozy Icchaka Dowa Berkowicza
18:05-18:20 – Dyskusja

18:20-18:40 – Anna Nienartowicz (Uniwersytet Wrocławski), Tabory, piosenki, kolorowe sukienki, czyli o kontakcie Zygmunta Turkowa z Cyganami
18:40-18:55 – Dyskusja

18:55-19:15 – Agata Zapasa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Cedrejtene, cugeklapt, niszt-derbakene – charakterystyka odmieńców w sztetlach.
19:15-19:30 – Dyskusja

Po seminarium odbędzie się również spotkanie członków PTSJ dotyczące bieżących spraw Towarzystwa.

BIOGRAMY PRELEGENTÓW:

Philip Schwartz
Spotkanie w lewicowej kafeterii: Stereotypy etniczne i rasowe w opowiadaniu Lameda Szapiro Krzesło

Philip Schwartz ukończył studia licencjackie z retoryki, historii i slawistyki na Uniwersytecie Tybingeńskim. Studiował także na University of North Carolina at Chapel Hill, University of Michigan at Ann Arbor i Uppsala Universitet. Opublikował artykuł o sowieckiej polityce kulturalnej pod koniec lat 60. i na początku lat 70., za który dostał dwie nagrody. Obecnie jest studentem Uniwersytetu Wrocławskiego na studiach magisterskich z judaistyki i stypendystą Niemieckiej Fundacji Akademickiej. Pisze pracę magisterską o neochasydzkiej prozie jidyszowej w międzywojennej Polsce. Niedawno wystąpił z referatem o tym temacie na sympozjum studiów jidyszystycznych w Niemczech. Jego referat będzie dotyczył opowiadania Der sztul Lameda Szapiro (1934) ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się w nim postaci różnego pochodzenia i o różnym pochodzeniu etniczym.

Agata Jaworska
Wizerunek bohatera wykorzenionego (talusz) na przykładzie prozy Icchaka Dowa Berkowicza

Agata Jaworska ukończyła studia licencjackie i magisterskie na UAM w Poznaniu na kierunku Filologia o specjalności Hebraistyka. Była również uczestniczką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest lektorką języka hebrajskiego. Stypendystka Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz Uniwersytetu w Hajfie, uczestniczka programu badawczego prowadzonego przez Uniwersytet York w Toronto.
Jej wystąpienie będzie dotyczyło przedstawienia wizerunku bohaterów Icchaka Dowa Berkowicza z perspektywy towarzyszącego im motywu wyobcowania na wielu płaszczyznach życia oraz zawieszenia pomiędzy dwiema rzeczywistościami. Referat stanowi fragment przygotowywanej pracy doktorskiej w ramach, której wybrane utwory zostały poddane analizie i porównane pod kątem wspomnianego toposu.

Ania Nienartowicz
Tabory, piosenki, kolorowe sukienki, czyli o kontakcie Zygmunta Turkowa z Cyganami

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej oraz Katedry Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka Stypendium Rothschilda, stypendystka Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem w Paryżu, uczestniczka kursu jidysz w Wilnie. Od 2019 r. doktorantka w Szkole Doktorskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pod opieką dr hab. Joanny Lisek pisze pracę doktorską pt. Działalność artystyczna, literacka i intelektualna braci Turkow w latach 1896-1939 na tle przemian kultury jidysz. W swoim wystąpieniu przybliży nam przedstawienia mniejszości cygańskiej zawarte w Zichrojnes fun majn lebn Zygmunta Turkowa. Referat będzie dotyczyć obrazów, jakich Turkow użył do ukazania tej mniejszości oraz płaszczyzn, na których Żydzi i Cyganie się spotykali.

Agata Zapasa
Cedrejtene, cugeklapt, niszt-derbakene – charakterystyka odmieńców w sztetlach

Agata Zapasa ukończyła studia na kierunku Kulturoznawstwo, najpierw na specjalności Judaistyka, następnie Krytyka i promocja sztuk plastycznych. Przygotowuje również doktorat na UMCS w Zakładzie Historii i Kultury Żydów. Wielokrotna uczestniczka kursów letnich jidysz, stypendystka fundacji Rothschilda i CKJ. Brała również udział w seminarium doktorskim GEOP w Muzeum Polin. Jej referat będzie dotyczył charakterystyki odmieńców w sztetlach. W swoich badaniach posługiwała się przede wszystkim materiałem wchodzącym w zakres ksiąg pamięci. Na podstawie wybranych tekstów nakreśli czym się wyróżniały takie postacie, jakie budziły reakcje wśród innych oraz jakie było ich miejsce w społeczności.