ULICA GRANICZNA – Film Aleksandra Forda w DKF i spotkanie z aktorką

11.05.2011 18:00

Plakat filmu
Na spotkaniu będziecie mieli Państwo wyjątkową okazję porozmawiać z odtwórczynią jednej z głównych ról w filmie, panią Marią Broniewską. Więcej informacji o aktorce tutaj.
Nagrodzony w 1948 roku na Festiwalu Filmowym w Wenecji film Forda to opowieść o losach grupy warszawskich dzieci w czasie II wojny światowej. Film, który pokazuje, jak stosunki mieszkańców jednej kamienicy wraz z wybuchem wojny ulegają radykalnej zmianie, ilustruje rożne postawy Polaków wobec Zagłady.
Udzielenie prostych odpowiedzi na trudne pytania, nie było jednak celem twórców, na te musimy sobie odpowiedzieć sami, a film ten może okazać się w tym pomocny. 
W ramach wprowadzenia do filmu zapraszamy Państwa na spotkanie z Jackiem Leociakiem, które odbędzie się dzień wcześniej, 10 maja o godz. 18.00 w CKJ. Znakomity badacz dziejów Zagłady oraz znawca historii żydowskiej Warszawy opowie o wojennych losach Racheli Auerbach, działaczki społecznej i dziennikarki, kronikarki Zagłady, która była konsultantką filmu Forda.

Spotkanie odbywa się w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom.

 

 

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji