Spotkanie wokół książki “Żaba pod językiem”

14.04.2016 17:30

Spotkanie z Markiem Tuszewickim wokół książki “Żaba pod językiem”

Jakie były powszechne wierzenia dotyczące zdrowia i chorób wśród Żydów aszkenazyjskich w XIX i XX wieku? Jakie specyfiki stosowano, by przywrócić pacjentów do zdrowia? I czym właściwie była tytułowa “żaba pod językiem”? Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Markiem Tuszewickim, autorem książki “Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku” (Austeria, 2015).

 

Prowadzenie: Anna Engelking

 

Wstęp wolny.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

O gościach:

Marek Tuszewicki – historyk, asystent w Instytucie Judaistyki Uniwersytety Jagiellońskiego, tłumacz literatury żydowskiej, członek redakcji kwartalnika „Cwiszn-Pomiędzy”. Interesuje się aszkenazyjską kulturą ludową i chasydyzmem, zwłaszcza ich reakcjami na przemiany modernizacyjne.

 


Anna Engelking – etnografka, antropolożka, dr hab., prof. Instytutu Slawistyki PAN. Zajmuje się antropologią wsi białoruskiej i historią polskiej etnologii oraz etnolingwistyką; prowadzi badania terenowe na Białorusi. Autorka monografii: Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa (2000, wyd. 2 poprawione 2010) i Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku (2012).

 

żaba pod językiem