O „nieprzyzwoitym” języku w literaturze – spotkanie z Bellą Szwarcman-Czarnotą

21.01.2018 11:30

Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zaprasza 21 stycznia o godz. 11.30 na spotkanie z literaturą jidysz prowadzone przez Bellę Szwarcman-Czarnotę. Tym razem tematem będzie “nieprzyzwoity” język.

Jankew Glatsztajn w swoim eseju poświęconym obscenicznemu językowi w literaturze powiada, że chociaż jidysz dysponuje bogatym słownictwem w zakresie wulgaryzmów, to stał się jednym z najbardziej cnotliwych języków. Pisarze nie korzystali z arsenału mocnych słów, ponieważ taka jest tradycja, a nawet zakaz nibl pe – bezecnej mowy, wywiedziony jeszcze z Księgi Izajasza. Ale, dodaje on złośliwie, inaczej postępują ci, którzy liczą na to, iż ich dzieła będą czytane w przekładzie.

 

Szolem Alejchem potępiał ostro „niemoralność” dzieł literackich zarówno w języku, jak i w treści.

 

Icchok Baszewis Singer natomiast dowodził, że można używać wulgarnych wyrażeń w szlachetnym celu, a pięknego języka w niegodziwym celu. W każdym razie decyzja o tym, jak dobierać słowa powinna należeć tylko do pisarza, nie do cenzora.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji