“Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce” – spotkanie wokół książki

17.05.2021 19:00

Zapraszamy 17 maja o godz. 19 na spotkanie dotyczące książki “Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce”. Wydarzenie będzie transmitowane na FB CKJ.

W spotkaniu udział wezmą:
Dr Magda Sara Szwabowicz
Prof. Shoshana Ronen
Dr hab. Alina Molisak

Żaden badacz, jak dotąd, nie podjął się żmudnego, wymagającego wielkiej pracy i fachowości zadania, przejrzenia całej literackiej prasy hebrajskiej, ukazującej się w Polsce latach międzywojnia. W książce Magdy Sary Szwabowicz otrzymujemy szczegółową mapę hebrajskiego czasopiśmiennictwa literackiego. Ale nie tylko to. Autorka stara się nakreślić relacje pomiędzy członkami redakcji, a także autorami publikującymi swoje teksty, ich polemiki osobiste i programowe. Odtwarza je również na podstawie korespondencji zachowanej w izraelskich archiwach, zarówno te publikowane jak i dotąd zachowane w rękopisach. Nie tylko otrzymujemy bardzo „intymne” portrety postaci już dobrze znanych z historii literatury hebrajskiej, lecz co więcej, wielu pisarzy, redaktorów i organizatorów wychodzi z mroków zapomnienia. [opis ze strony wydawcy]

http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/hebrajskie-zycie-literackie-w-miedzywojennej-polsce?vid=2

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji