Wykład o kazaniach z warszawskiego getta – ODWOŁANY

21.11.2019 19:00

UWAGA! Wykład, z przyczyn niezależnych od CKJ odbędzie się w innym terminie, o którym Państwa poinformujemy w późniejszym czasie!

 

Centrum Kultury Jidysz zaprasza 21 listopada o godz. 19 na wykład Reginy Gromackiej „Rabbi Kalonimus Kalman Szapiro – ‘Kazania z lat gniewu’. Kazania z getta warszawskiego – świadectwo chasydyzmu i wyzwanie dla tłumacza”.

 

Kalonimus Kalman Szapiro (1889-1943), był cadykiem z Piaseczna, charyzmatycznym przywódcą i wybitnym pedagogiem, założycielem warszawskiej jesziwy Daat Mosze. Podczas wojny znalazł się w getcie warszawskim, gdzie przez trzy lata wygłaszał kazania dla grona swoich uczniów. Teksty tych kazań, które sam spisywał, trafiły do Archiwum Ringelbluma. Niebawem ich kompletny zbiór ukaże się po raz pierwszy w polskim przekładzie.

 

Kazania wygłaszane przez Szapirę od września 1939 do lipca 1942 r., czyli w samym środku wojennego piekła, miały podnosić słuchaczy na duchu i umacniać ich w wierze. Dziś da się z nich wyczytać przede wszystkim obraz życia duchowego w getcie warszawskim.

 

Praca nad zbiorem kazań okazała się niezwykle złożonym i trudnym przedsięwzięciem. Po pierwsze, ze względu na różnorodność tematów, głębię refleksji na temat Tory, wiary i cierpienia oraz bogactwo tradycyjnych źródeł, z których czerpał Autor. Po drugie, trudności interpretacyjnych nastręczały subtelne, wielowarstwowe, niekiedy dość zawiłe i hermetyczne wywody Cadyka, odwołujące się nie tylko do myśli rabinicznej i chasydzkiej, lecz także do konceptów i technik kabały. I wreszcie spore wyzwanie stanowił też aspekt językowo-stylistyczny. Hebrajskie teksty bowiem, ujęte w tradycyjną formę kazania, zostały spisane językiem rabinicznym, który charakteryzuje się m.in. dużą liczbą skrótów, niejednoznacznych lub wieloznacznych terminów, zapożyczeń z aramejskiego, a także bardzo rozbudowaną składnią.

 

O wyzwaniach i trudnościach w pracy nad tymi tekstami opowie Regina Gromacka (UW, CKJ), tłumaczka, redaktorka, nauczycielka języka hebrajskiego.

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji