EDUKACJA

LEKTORATYJIDYSZIHEBRAJSKIEGO

WARSZTATYPIOSENKIJIDYSZ

MIĘDZYNARODOWELETNIESEMINARIUMJĘZYKAIKULTURYJIDYSZWARSZAWA1-19.07.2019

WARSZTATYTŁUMACZENIOWE

WARSZTATYCZYTANIARĘKOPISÓW

OBJAZDYNAUKOWESZLAKIEMŻYDOWSKIM