SEMINARIUM CZYTANIA LITERATURY JIDYSZ

Uczestnicy seminarium poprzez lekturę tekstów pisarzy żydowskich wraz z prowadzącymi podjęli próbę interpretacji skomplikowanej, wielowarstwowej przestrzeni Muranowa. Efektem seminarium są przygotowane przez uczestników propozycje projektów, które w przyszłości mogłyby zostać zrealizowane w przestrzeni Muranowa.

 

Prowadzący: prof. Jacek Leociak, dr Karolina Szymaniak, dr Elżbieta Janicka