Aktualności

Kursy

10 Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz w Warszawie.

Specjalna oferta dla pracowników muzeów, placówek kulturalnych i edukacyjnych oraz jednostek zajmujących się badaniem i dokumentacją historii Żydów polskich, historii Zagłady i stosunków polsko-żydowskich – nie przegap szansy! Naucz się jidysz!

Dokumenty pisane w języku jidysz stanowią niezwykle istotne źródło do badań dziejów Żydów aszkenazyjskich, a także do zrozumienia ważnego rozdziału historii Polski i ważnej części polskiego dziedzictwa kulturalnego. Znajomość języka jidysz może znacząco usprawnić pracę badaczy, działaczy kultury, muzealników, archiwistów oraz nauczycieli i edukatorów. Umożliwia także skuteczne przeprowadzenie kwerend, lekturę dokumentów historycznych, zapis historii mówionej.

Dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa na organizowane przez nas już od dziesięciu lat Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Jidysz – intensywny kurs języka i kultury Żydów aszkenazyjskich. Zdając sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znajdują się placówki badawcze czy kulturalne oraz biorąc pod uwagę misję edukacyjną naszej Fundacji, chcielibyśmy zaproponować Państwa pracownikom cenę zniżkową. Szczegółowe informację dotyczące oferty otrzymają Państwo pisząc na adres: jidysz@shalom.org.pl.

Więcej

Wydarzenia

Wolontariat podczas 10 Seminarium Języka i Kultury Jidysz

Interesuje Cię praca w międzynarodowym środowisku? Chcesz poznać wykładowców i studentów z całego świata? Spróbować swoich umiejętności organizacyjnych oraz poćwiczyć angielski?

Włącz się w organizację Międzynarodowego Letniego Seminarium Języka i Kultury Jidysz.

Centrum Kultury Jidysz poszukuje wolontariuszy do pracy przy organizacji i koordynacji Międzynarodowego Letniego Seminarium Języka i Kultury Jidysz, które odbędzie się w Warszawie w dniach 2–20 lipca 2012 roku. Jest to wyjątkowe wydarzenie, w którym biorą udział studenci z różnych krajów. W ramach seminarium odbywają się lektoraty języka (codziennie od 9.30 do 13.00) oraz po południu warsztaty, wykłady, wycieczki i projekcje filmów.

Do obowiązków wolontariuszy będzie należała:

(1) Pomoc w przygotowaniu materiałów dydaktycznych

(2) Koordynacja zajęć popołudniowych (warsztatów, wykładów, pokazów filmowych)

(3) Towarzyszenie uczestnikom podczas wycieczek (dwie wycieczki po Warszawie, oraz weekendowe wyjazdy do Kazimierza Dolnego i do Łodzi)

(4) Kontakt z uczestnikami seminarium (pomoc w „poruszaniu” się po Warszawie)

(5) Współorganizacja uroczystego otwarcia i zamknięcia 10 Letniego Seminarium Języka i Kultury Jidysz oraz uroczystego szabatu dla uczestników i zaproszonych gości

(6) Pomoc w przygotowaniu podręcznej biblioteki Centrum. Katalogowanie książek.

Więcej

Wydarzenia

Warsztaty teatralne oraz języka jidysz

W dniach 2-13 lipca w Centrum Kutlury Jidysz Fundacji Shalom odbędzie się cykl warsztatów teatralnych w języku jidysz, które poprowadzi reżyser, pisarz i mecenas kultury jidysz – Daniel Galay.

W dniach 2-20 lipca odbędzie się cykl warsztatów języka jidysz towarzyszący 10 Międzynarodowemu Seminarium Języka i Kultury Jidysz. Bliższe informacje i zapisy pod adresem: jidysz@shalom.org.pl

Zrealizowano dzięki dotacji Biura Kultury m.st. Warszawy w ramach projektu pt. „Warsze-Warsze-Warsze, słowo to opętało mnie niczym Dybuk”

Więcej

Wydarzenia

Historia nowoczesnej prasy jidysz - od 1905 roku do dzisiaj

Serdecznie zapraszamy na wykład z cyklu Czytanie żydowskiego Muranowa, podczas którego doktor Joanna Nalewajko-Kulikov opowie o nowoczesnej prasie żydowskiej.

Przedwojenny Muranów był pełen życia – kramy, warsztaty, kawiarnie, biblioteki, siedziby redakcji różnych czasopism społecznych, politycznych i kulturalnych, prasy poważnej i prasy brukowej. Dr Joanna Nalewajko-Kulikow opowie o historii jidyszowej prasy, o jej wpływie na światopogląd odbiorców, o miejscach, gdzie znajdowały się redakcje i losach samych redaktorów, a także o nowinach, które pojawiały się na pierwszych stronach jidyszowej prasy czytanej na przedwojennym Muranowie.

Joanna Nalewajko-Kulikov – adiunkt w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Związana także z Żydowskim Instytutem Historycznym i z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest historia kultury jidysz w Polsce w XIX i XX wieku, jak również los Żydów polskich w okresie Zagłady oraz dzieje społeczności żydowskiej w PRL. Joanna Nalewajko-Kulikov jest autorką dwóch monografii: „Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy” (2004), która została nagrodzona przez Fundację Aleksandra Gieysztora i Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz „Obywatel Jidyszlandu: rzecz o żydowskich komunistach w Polsce” (2009). Druga monografia to rys życia i działalności politycznej poety i działacza komunistycznego Dawida Sfarda na tle dziejów społeczności żydowskiej w Polsce w latach 1930-1968. Laureatka nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nirenskiej.


Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście

Więcej

Wydarzenia

Wycieczka śladami nieistniejącego miasta

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę śladami nieistniejącego miasta – żydowskiej dzielnicy w Warszawie. Wycieczkę poprowadzi Agnieszka Witkowska, która opowie o życiu mieszkańców warszawskiego getta, pokaże budynki, które istniały na jego terenie i wskaże puste przestrzenie po miejscach ważnych, a zapomnianych.

Na wycieczkę obowiązują zapisy mailowe: jidysz@shalom.org.pl. Zapraszamy! Zbiórka o godz. 13.45 przed Centrum Kultury Jidysz.

Zrealizowano dzięki dotacji Biura Kultury m.st. Warszawy w ramach projektu pt. „Warsze-Warsze-Warsze, słowo to opętało mnie niczym Dybuk”

Więcej

Wydarzenia

Warsztaty czytania rękopisów - poznaj tajniki żydowskiego pisma

Serdecznie zapraszamy na warsztaty czytania rękopisów prowadzone przez Marka Tuszewickiego. Najbliższe warsztaty wtorek, 17 lipca, g. 16:30. Informacje o kolejnych pod adresem: jidysz@shalom.org.pl

Zrealizowano dzięki dotacji Biura Kultury m.st. Warszawy w ramach projektu pt. „Warsze-Warsze-Warsze, słowo to opętało mnie niczym Dybuk”

Więcej

Wydarzenia

Chasyd, maskil, lekarz - niezwykła historia niezwykłego człowieka

Serdecznie zapraszamy na wykład Marka Tuszewickiego poświęcony niezwykle ciekawej postaci z historii ruchu chasydzkiego – twórcy legendy o golemie.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Więcej

Wydarzenia

Widoczki: Pamięć miasta/pamięć ciała

Mapa Nieistniejącego Miasta

fot. Anna GrzelewskaCentrum Kultury Jidysz i Galeria Program Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej

zapraszają do udziału w grze miejskiej wokół projektu artystycznego Patrycji Dołowy. Gra zakończy się warsztatami – Wycieczką po Nieistniejącym Mieście

Od marca 2012 r. Patrycja Dołowy chowa w mieście WIDOCZKI. To odlewy z ciała. W nie wbudowane są obrazy, indywidualne historie, które zdarzyły się tu lub mogły zdarzyć. O swoim projekcie mówi, że to zapładnianie miasta pamięcią – pamięcią, która w strukturze miasta nie istnieje. Biega po mieście z łopatą. Rozrzuca widoczki w przestrzeni niczym kamienie, wbudowuje w bruk, zakopuje w ziemi, pozostawia ślady w miejscach będących pamiątką zwykłych wydarzeń. Chce by stały się częścią miasta, zaczęły żyć własnym życiem. Mówi, że nie chce pomników, ale właśnie wyciągnięcia tego wszystkiego ze ścieków, bruków, ziemi, gdzie zostało pochowane. Całe mnóstwo drobnych historii, całe morze znaków, których nie da się ubrać w monument.

Powstaje MAPA WIDOCZKÓW. To nietypowa mapa Nieistniejącej Warszawy. Można za nią podążać. Można dołożyć własny widoczek. Zagęścić pamięć miasta.

Zapraszamy wszystkich do tworzenia Mapy Nieistniejącego Miasta. Mapa znajduje się na stronach http:/widoczki.patrycjadolowy.pl/

Każdy może do niej dołożyć własny widoczek – może go zakopać i zaznaczyć na mapie wysyłając dane: ulica, numer domu oraz historię na adres:

widoczki@patrycjadolowy.pl

14 lipca 2012 r. ,

start godz. 15:00

w Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15

Więcej

Wydarzenia

Warszawa w twórczości Baszewisa Singera - wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej Warszawa w twórczości Izaaka Baszewisa Singera. Wykład będzie wygłoszony po angielsku.

Monika Adamczyk-Garbowska – literaturoznawca, zajmuje się literaturą amerykańską i porównawczą, w tym literaturą jidysz i polsko-żydowską, członek redakcji rocznika „Polin: Studies in Polish Jewry”; autorka około 250 publikacji naukowych, popularnonaukowych i przekładów; tłumaczka z języków angielskiego i  jidysz; stypendystka Fulbrighta (1998/9) i American Council of Learned Societies (1988/9).

Zrealizowano dzięki dotacji Biura Kultury m.st. Warszawy w ramach projektu pt. „Warsze-Warsze-Warsze, słowo to opętało mnie niczym Dybuk”

Więcej

Wydarzenia

Warsztaty muzyczne z Jeffrem Warschauerem i Deborą Strauss

Serdecznie zapraszamy na warsztaty muzyczne w jidysz z Deborą Strauss i Jeffem Warschauerem. Od środy (start 17.15) w Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom UWAGA! Na warsztaty obowiązują zapisy pod adresem jidysz@shalom.org.pl!

Więcej

1 26 27 28 29 30 34