10 Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz w Warszawie.

2.07.2012 7:00

Specjalna oferta dla pracowników muzeów, placówek kulturalnych i edukacyjnych oraz jednostek zajmujących się badaniem i dokumentacją historii Żydów polskich, historii Zagłady i stosunków polsko-żydowskich – nie przegap szansy! Naucz się jidysz!

Dokumenty pisane w języku jidysz stanowią niezwykle istotne źródło do badań dziejów Żydów aszkenazyjskich, a także do zrozumienia ważnego rozdziału historii Polski i ważnej części polskiego dziedzictwa kulturalnego. Znajomość języka jidysz może znacząco usprawnić pracę badaczy, działaczy kultury, muzealników, archiwistów oraz nauczycieli i edukatorów. Umożliwia także skuteczne przeprowadzenie kwerend, lekturę dokumentów historycznych, zapis historii mówionej.

Dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa na organizowane przez nas już od dziesięciu lat Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Jidysz – intensywny kurs języka i kultury Żydów aszkenazyjskich. Zdając sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znajdują się placówki badawcze czy kulturalne oraz biorąc pod uwagę misję edukacyjną naszej Fundacji, chcielibyśmy zaproponować Państwa pracownikom cenę zniżkową. Szczegółowe informację dotyczące oferty otrzymają Państwo pisząc na adres: jidysz@shalom.org.pl.