„Oblicza Jidyszkajt” – Dzień Otwarty Centrum Kultury Jidysz

Dzień Otwarty Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Sesja naukowa w 120-lecie powstania Bundu